Cristin-prosjekt-ID: 681147
Sist endret: 14. oktober 2019, 15:21

Cristin-prosjekt-ID: 681147
Sist endret: 14. oktober 2019, 15:21
Prosjekt

Prosjektplan for kartleggingsoversikt over omsorgstjenesteforskningen i Norge

prosjektleder

Signe Agnes Flottorp
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Arbeidshelse i pleie og omsorg • Demensomsorg • Omsorgsbolig • Eldreomsorg • Sykehjem • Helse- og omsorgstjenester

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 11. februar 2019 Slutt: 1. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prosjektplan for kartleggingsoversikt over omsorgstjenesteforskningen i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Folkehelseinstituttet skal lage et kunnskapsnotat om omsorgstjenesteforskningen i Norge de siste sju årene (2012-2019), med støtte fra Norges forskningsråd. Vi skal kartlegge hva det forskes på, sentrale forskningsresultater og konsekvenser for tjenestene. Videre vil vi undersøke om det er avdekket viktige kunnskapshull, hva som er likt og ulikt og hvor våre spesielle styrker og utfordringer ligger sett i en nordisk/internasjonal kontekst.

Tittel

Systematic mapping review for care services research in Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Institute of Public Health will map Norwegian care services research, i. e. topics of the research, where knowledge gaps exist.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Signe Agnes Flottorp

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Helene Sandberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5