Cristin-prosjekt-ID: 681363
Sist endret: 2. oktober 2021, 21:09

Cristin-prosjekt-ID: 681363
Sist endret: 2. oktober 2021, 21:09
Prosjekt

Laget rundt læreren og eleven

prosjektleder

Anne Katrine Folkmann
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. juni 2019 Slutt: 12. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Laget rundt læreren og eleven

Vitenskapelig sammendrag

Hensikt: FREMME FOLKEHELSE

1) Å fremme barn og unges psykiske helse

2) Å redusere frafall i videregående skole

Mål: 1)Produsere kunnskap om kvaliteter knyttet til omorganisering av tverrfaglig team rundt læreren og eleven i barne- og ungdomsskoler i Time kommune

2) Å styrke lærerkompetanse knyttet til tidlig innsats for å fremme og forebygge barn og unges psykiske helse i grunnskolen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Katrine Folkmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Miriam Dubland Vikman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Kirsten Jæger Fjetland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kristina Areskoug Josefsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4