Cristin-prosjekt-ID: 682200
Sist endret: 17. oktober 2019, 10:49

Cristin-prosjekt-ID: 682200
Sist endret: 17. oktober 2019, 10:49
Prosjekt

Grønn innovasjon og omstilling (GROM)

prosjektleder

May-Britt Ellingsen
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Grønn innovasjon • Arktis • Omstilling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 452 37 115
Sted
May-Britt Ellingsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 25. februar 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Grønn innovasjon og omstilling (GROM)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal styrke NORCE sitt samarbeid og dialog med næringslivet og offentlige aktører i nord om regional bærekraftig innovasjon for verdiskaping og industriell omstilling til mer klimavennlig næringsvirksomhet. Prosjektet skal undersøke 1) hvorvidt omlegging til nye teknologier, markeder og omstilling til mer miljøvennlige tiltak påvirker evnen til nyskaping i a) bedriftene og b) sektorer, inkl nye bedrifter og spin-offs og 2) hvorvidt en omstilling mot mere bærekraftige løsninger også påvirker evnen til å være motstandsdyktig (resilient) overfor radikale endringer i omgivelser Gjennom samarbeid om bærekraftige produksjonsprosesser i næringslivet i Nord-Norge kan NORCE bidra med forskningsbasert kunnskap som redskap til å forstå og støtte bedriftsdrevne innovasjonsprosesser og grønn omstilling. Nordiske komparative data, sektorinnsikt, dialog og samhandling med næringslivet og relevant teori skal bidra til økt kunnskap om barrierer, betingelser og muligheter for et grønt skifte i nord. GROM styrker kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig omstilling ved å fremskaffe anvendt og beslutningsrelevant kunnskap for næringsliv, forvaltning og politikk.  

 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

May-Britt Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jukka Teräs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Trond Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3