Cristin-prosjekt-ID: 682201
Sist endret: 16. oktober 2019 12:47

Cristin-prosjekt-ID: 682201
Sist endret: 16. oktober 2019 12:47
Prosjekt

Multisystemiske tiltak for barn og unge med atferdsvansker: Prosjektplan

prosjektleder

Hege Kornør
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Atferdsvansker hos barn • Barn

HRCS-helsekategori

 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Rigmor Berg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2019 Slutt: 30. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Multisystemiske tiltak for barn og unge med atferdsvansker: Prosjektplan

Populærvitenskapelig sammendrag

Atferdsvansker rammer en betydelig andel barn og unge, noe som fører til negative konsekvenser for dem selv og andre nære personer. Det er derfor viktig å tilby barn, unge, foreldre og andre voksne hjelp som kan begrense utviklingen av atferdsvansker inn i ungdomsårene og voksenlivet. Klynge for vurdering av tiltak i Folkehelseinstituttet fikk april 2019 i oppdrag fra Bufdir å utføre en systematiske kunnskapsoppsummering. To overordnede spørsmål skulle besvares: 1) Hva er effekten av multisystemiske tiltak for barn og unge (alder 3-18 år) som er i risiko for å utvikle alvorlige atferdsvansker? 2) Hva er effekten av sekundær- og tertiærforebyggende tiltak for barn og unge (alder 8-25 år) som har begått kriminelle handlinger?  

Tittel

Multisystemic interventions for children and youth with conduct problems

Populærvitenskapelig sammendrag

A considerable number of children and youth are affected by conduct problems, which negatively affect themselves as well as people close to them. Therefore, it is important to offer children, youth, parents and other adults assistance that can prevent conduct problems escalating into adolescence and adulthood. The Division of Health Services at the Norwegian Institute of Public Health was commissioned by the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs to conduct a systematic review on the effects of multisystemic interventions for children with behavioral problems. The two research questions are: What are the effects of multisystemic interventions for children and youth (age 3-18) who are at risk of developing serious behavioral problems? What are the effects of secondary- and tertiary preventive interventions for children and youth (age 8-25) who have a criminal history?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Signe Louise Forsetlund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Trine Bjerke Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Lien Ngyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »