Cristin-prosjekt-ID: 682543
Sist endret: 17. oktober 2019 15:09

Cristin-prosjekt-ID: 682543
Sist endret: 17. oktober 2019 15:09
Prosjekt

Vardø Restored

prosjektleder

Vigdis Nygaard
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Næringsutvikling • Stedsutvikling • Kulturminner • Vardø

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 976 16 497
Sted
Vigdis Nygaard

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. oktober 2018 Slutt: 15. mai 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vardø Restored

Populærvitenskapelig sammendrag

evalueringen tar for seg gjennomføringen og resultatene av prosjekt Vardø Restored som ble gjennomført i tidsrommet 2012 - 2016. Prosjektet tar utgangspunkt i den gjenværende førkrigsbebyggelsen i Vardø, og hvordan disse kulturminnene kan istandsettes og utvikles som en verdi for stedsutviklingsarbeid og brukes i næringsaktivitet. Prosjektet har en sterk forankring i lokalsamfunnet og setter befolkningen i sentrum for aktivt mobiliseringsarbeidet.  

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Nygaard

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Evaluering av prosjektet Vardø Restored (5-2019).

Nygaard, Vigdis. 2019, NORCERapport
1 - 1 av 1