Cristin-prosjekt-ID: 682549
Sist endret: 5. februar 2020 17:35

Cristin-prosjekt-ID: 682549
Sist endret: 5. februar 2020 17:35
Prosjekt

SMART Finnmark

prosjektleder

Vigdis Nygaard
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Finnmark fylkeskommune • SMART spesialisering • Innovasjonsstrategi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 976 16 497
Sted
Vigdis Nygaard

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2019 Slutt: 30. november 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SMART Finnmark

Populærvitenskapelig sammendrag

Finnmark fylkeskommune har valgt å ta i bruk et verktøy for SMART mobilisering av næringslivet, utviklet for regioner i EU.  NORCE er engasjert for å bistå i dette arbeidet. I løpet av 2019 har NORCE bistått i å utarbeide en innovasjonsstrategi og et kunnskapsgrunnlag etter SMART-prinsippene. I denne prosessen er næringslivet inviteres inn for å bidra med erfaringer om hva som skal til for at bedrifter bruker mer forskning og blir mer innovative, samt hvordan kunnskap kan brukes på tvers av næringer. Det er gjennomført tre workshoper i forbindelse med arbeidet.

Resultatet av prosessen er en innovasjonsstrategi som skal definere de viktigste satsingene i Finnmark og hva som må gjøres for å tilrettelegge for mer verdiskaping, sysselsetting og innovasjon.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bård Kårtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jukka Teräs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3