Cristin-prosjekt-ID: 683091
Sist endret: 30. november 2020, 12:20

Cristin-prosjekt-ID: 683091
Sist endret: 30. november 2020, 12:20
Prosjekt

5-6 åringers kunnskap om helse og miljø

prosjektleder

Claudia Melis
ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk • Sosiologi

Emneord

Bærekraftig utvikling • Bærekraftig atferd

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2019 Slutt: 23. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

5-6 åringers kunnskap om helse og miljø

Vitenskapelig sammendrag

Ifølge Rammeplanen (Utdanningsdirektoratet 2017) skal barnehagen, gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse bidra til at barna får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold. I tillegg gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. I samarbeid med Seksjonen for Fysisk aktivitet og helse, skal vi kartlegge 5-6 åringers kunnskap på tema natur, helse, miljø og kropp. Prosjektet vil være basert på intervju hvor barna skal velge bilder som representerer matvarer eller forskjellige type handlinger og skal svare på spørsmål som for eksempel «hvor kommer maten fra?» eller «Hva er naturen for deg?». Vi planlegger å intervjue minst 60 barn fra barnehager med forskjellig profiler. Vi vil utdele også et spørreskjema til både foresatte og et av barnehagepersonale for å kartlegge hvordan de arbeider med disse tema hjemme og i barnehage. Vi vil også samle data gjennom spørreskjema til foresatte om deres utdanningsnivå og nasjonalitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Claudia Melis

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Per-Arvid Wold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Børge Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Kathrine Bjørgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Kindergarten Children’s Perception about the Ecological Roles of Living Organisms.

Melis, Claudia; Wold, Per-Arvid; Billing, Anna Maria; Bjørgen, Kathrine; Moe, Børge. 2020, Sustainability. DMMHVitenskapelig artikkel

Norwegian Kindergarten Children’s Knowledge about the Environmental Component of Sustainable Development.

Melis, Claudia; Wold, Per-Arvid; Bjørgen, Kathrine; Moe, Børge. 2020, Sustainability. DMMHVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2