Cristin-prosjekt-ID: 683802
Sist endret: 4. november 2019 16:13

Cristin-prosjekt-ID: 683802
Sist endret: 4. november 2019 16:13
Prosjekt

Novel aspects of an old problem. The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS)

prosjektleder

Haakon E Meyer
ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Sted
Håkon E. Meyer

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Novel aspects of an old problem. The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Every year, more than 9000 Norwegians suffer a hip fracture. A decline in age-specific incidence has been observed. However, fracture burden is projected to increase due to an ageing population. The current project is organized into three work packages (WPs), intended to give novel and comprehensive information on an old public health problem that has long remained unresolved. We will use our national database of hip fractures (NORHip) in combination with health studies and registers covering the entire Norwegian population. New methodological approaches will be applied.

 

In WP1 we will develop a pioneer model (named Hip-IMPACT) for estimating the contribution of changes in risk factors and treatments to explain the decline in hip fracture incidence. We will also study what influence grip strength, as an indicator of biological ageing, might have had. In collaboration with the University of Liverpool this will be a further development of their IMPACT model originally developed for cardiovascular disease mortality.

 

The basis for WP2 is the connection between immune function and bone metabolism. However, it is unsettled if variation in immune function in the general population affects the risk of fracture. We have a unique possibility to study long-term risk of osteoporosis and hip fracture across the range

of immune responses assessed by the tuberculin skin test in a very large population-wide cohort.

 

In WP3 we will combine already available data on day-to-day weather conditions, climate changes, topography and air pollution with individual-level socio-demographic and fracture outcome data integrated in a Geographic Information System (GIS). This will enable us to quantify the influence of

these environmental factors on fracture incidence across Norway.

 

The research will be conducted by NOREPOS, a longstanding national research network comprising the four medical faculties in Norway and the Norwegian Institute of Public Health.

Tittel

Nye aspekter ved et gammelt helseproblem. Norske Epidemiologiske Osteoporosestudier (NOREPOS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Hver time i døgnet skjer to nye underarmsbrudd og ett nytt hoftebrudd i Norge. Hoftebrudd medfører mye smerte, funksjonstap, redusert levealder og store utgifter for helsevesenet. Risiko for hoftebrudd har gått ned de siste tiårene. Likevel vil årlig antall hoftebrudd stige på grunn av den økende eldrebefolkningen. Det finnes flere etablerte risikofaktorer for osteoporose og brudd, men vi har ikke løst gåten om hvorfor Norge ligger på verdenstoppen. Dette prosjektet har som mål å produsere ny kunnskap som er relevant for fremtidig forebygging av brudd. Vi vil benytte vår nasjonale hoftebruddatabase i kombinasjon med data fra helseundersøkelser og registre som dekker hele befolkningen. Prosjektet har tre hovedformål: For det første vil vi utvikle en modell som kvantifiserer hvordan endringer i risikofaktorer og behandling har bidratt til nedgangen i risiko for hoftebrudd. For det andre er det vist en mulig sammenheng mellom immunforsvaret og omsetning av beinvev, og vi vil for første gang undersøke sammenhengen mellom normalvariasjon i immunfunksjon i den generelle befolkningen og risiko for osteoporose og hoftebrudd mange år senere. Det tredje målet er å undersøke årsaker til geografisk variasjon i risiko for brudd i underarm og hofte. Det vil vi gjøre ved å kombinere opplysninger om vær- og føreforhold, klimaendringer, topografi og luftforurensning med data for individer om bl.a. bosted, alder, kjønn, sosial bakgrunn og forekomst av nye brudd. På denne måten vil vi skaffe kunnskap til støtte for målrettede forebyggende tiltak over hele landet. Forskningsprosjektet vil gjennomføres av NOREPOS, som er et veletablert samarbeidsnettverk av forskere fra Folkehelseinstituttet og de fire medisinske fakultetene i Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Haakon E Meyer

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Individual variation in adaptive immune responses and risk of hip fracture – A NOREPOS population-based cohort study.

Dahl, Jesper; Holvik, Kristin; Heldal, Einar; Grimnes, Guri; Hoff, Mari; Finnes, Trine Elisabeth; Apalset, Ellen Margrete; Meyer, Haakon E. 2019, Journal of Bone and Mineral Research. UIT, STOLAV, FHI, HAUKELAND, NTNU, UIO, INNLANDET, UIBSammendrag/abstract
1 - 1 av 1