Cristin-prosjekt-ID: 683960
Sist endret: 26. oktober 2019, 13:18

Cristin-prosjekt-ID: 683960
Sist endret: 26. oktober 2019, 13:18
Prosjekt

Prevention of treatment-induced cardiotoxicity in breast cancer

prosjektleder

Fei Fang
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prevention of treatment-induced cardiotoxicity in breast cancer

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fei Fang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Vessela N. Kristensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Jürgen Geisler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Yvonne Böttcher

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Torbjørn Omland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »