Cristin-prosjekt-ID: 684192
Sist endret: 30. oktober 2019 12:49

Cristin-prosjekt-ID: 684192
Sist endret: 30. oktober 2019 12:49
Prosjekt

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for opioidavhengighet: Effekter og erfaringer.

prosjektleder

Hege Kornør
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Legemiddelassistert rehabilitering • Legemiddelbruk • Narkotika • Behandling • Avhengighet • Medikamentbruk

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. juli 2019 Slutt: 17. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for opioidavhengighet: Effekter og erfaringer.

Populærvitenskapelig sammendrag

Oppsummert forskning fra tidligere år viser godt dokumenterte gunstige effekter av LAR: sammenliknet med pasienter i ikke-medikamentell behandling blir LAR-pasientene lenger i behandlingen og de bruker mindre heroin og andre ikke-foreskrevne opioider. Vi kan ikke utelukke at nyere forskning kan endre dette bildet. Videre vil pasientenes og behandlernes erfaringer med LAR ha betydning for anbefalinger i en retningslinje.  

Tittel

Opioid maintenance treatment (OMT) for opioid dependence. Effects and experiences.

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Institute of Public Health has been commissioned by the Norwegian Directorate of Health to carry out a systematic review of effects of OMT compared to non-pharmacological treatments in people with opioid dependence, and of users’ and service providers’ experiences.

 

Previous research syntheses provide good evidence for beneficial effects of OMT: compared to patients in non-pharmacological treatments, OMT patients are better retained in treatment and use less heroin and other non-prescribed opioids. We cannot rule out that more recent studies may alter this picture. Further, patients’ experiences with OMT will have significance for recommendations in guidelines.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Heather Melanie R Ames

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Severin Zinöcker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gunn Elisabeth Vist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »