Cristin-prosjekt-ID: 684211
Sist endret: 28. oktober 2019, 17:53

Cristin-prosjekt-ID: 684211
Sist endret: 28. oktober 2019, 17:53
Prosjekt

Futuring Sustainable Nordic Business Models

prosjektleder

Jukka Tapio Mähönen
ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.450.000
 • Universitetet i Oslo
  Prosjektkode: XXXXX

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Privatrett • Industri- og produktdesign • Arkitektur og design • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Designmetoder • Bærekraftige forretningsmodeller • Overgangsdesign • Bærekraftig framtid

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 1. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Futuring Sustainable Nordic Business Models

Populærvitenskapelig sammendrag

Gjennom en tverrfaglig analyse som trekker på historiske kilder så vel som empiriske data, vil Futuring Nordics undersøke potensialet for nordiske forretningsmodeller i lys av målet om å implementere FNs bærekraftsmål innenfor planetens tålegrenser.  Spesiell oppmerksomhet vil bli viet til typiske nordiske styringsmodeller og deres fremtid: store bedrifter kontrollert av familier, stiftelser og offentlige aktører, små og mellomstore bedrifter og selskaper. Involvering av bedrifter og andre interessenter og en bred formidling spiller en sentral rolle i Futuring Nordics´ aktiviteter.

Gjennom dokumentanalyse, case-studier og såkalte Futuring workshops, vil Futuring Nordics kritisk analysere bærekraftskonseptene i nordiske forretningsmodeller, inkludert i små, mellomstore og store bedrifter, og deres stadig mer globale verdikjeder og nettverk. Analysen vil identifisere forutsetningene for at nordiske forretningsmodeller skal kunne bidra til en bærekraftig utvikling av de nordiske landene, i tråd med FNs bærekraftsmål.

Til slutt vil Futuring Nordics presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan etterfølges i nordiske og ikke-nordiske land og regioner og på tvers av globale verdikjeder.

Vitenskapelig sammendrag

Futuring Sustainable Nordic Business Models is a part of the University of Oslo UiO:Nordic initiative, working in collaboration with ReNEW (Reimagining Norden in an Evolving World) Nordic research hub. It is a joint interdisiplinary three years (2019-2021) research group of the Department of Private Law and the Department of Informatics at the University of Oslo. 

The aim of Futuring Nordics is to address the great challenges of globalization, digitalization, and the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) to Nordic businesses through

 1. an interdisciplinary analysis of the development and transformation of Nordic business models in the era of globalization and digitalization
   
 2. an inquiry into the possibilities and challenges globalization, digitalization and the SDGs create for Nordic business models today, and
   
 3. the proposition of policies for innovating Nordic business models for sustainability.

Metode

Dokumentanalyse

Case-studier

Overgangsdesign (Transition Design)

 

Utstyr

Ingen

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jukka Tapio Mähönen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Maja Van Der Velden

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Beate Kristine Sjåfjell

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Alma Leora Culén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo

Knut-Helge Ronæs Rolland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »