Cristin-prosjekt-ID: 684589
Sist endret: 30. oktober 2019, 13:40

Cristin-prosjekt-ID: 684589
Sist endret: 30. oktober 2019, 13:40
Prosjekt

Biofeedback hos voksne med migrene - en brukervennlighetsstudie

prosjektleder

Erling Andreas Tronvik
ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrologi

Emneord

Migrene

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.4 Metodologi og målinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. november 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biofeedback hos voksne med migrene - en brukervennlighetsstudie

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med studien er å prøve ut en nyutviklet applikasjon og bærbar sensor for å levere biofeedback-behandling til voksne med migrene.

Metode

Data fra sensoren sendes til en app på telefonen hvor brukeren får "feedback" av denne og således kan lære seg å forebygge migreneanfall.

Utstyr

Sensorer som måler temperatur, puls og muskelspenning og en app som registerer de fysiologiske data og brukes til å registrere hodepine.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erling Andreas Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gøril Bruvik Gravdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevroklinikken ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2