Cristin-prosjekt-ID: 684845
Sist endret: 6. november 2019, 11:39

Cristin-prosjekt-ID: 684845
Sist endret: 6. november 2019, 11:39
Prosjekt

Kommunenes samarbeid med privat sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet

prosjektleder

Tord Skogedal Linden
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi • Sammenlignende politikk • Sosiologi

Emneord

Offentlig sektor • Introduksjonsprogram • Privat sektor • Frivillige organisasjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. desember 2018 Slutt: 14. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunenes samarbeid med privat sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet

Vitenskapelig sammendrag

Denne rapporten diskuterer samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet. Formålet med rapporten er å fremskaffe kunnskap om ikke-offentlige aktørers bidrag i kommunenes introduksjonsprogram og – uten å ta stilling til hvorvidt det er ønskelig i seg selv – vurdere hvordan ikke-offentlige aktører eventuelt kan involveres på en god måte. Dette inkluderer samarbeid hvor ikke-offentlige aktører på oppdrag fra kommunen leverer tjenester inn i introduksjonsprogrammet, og samarbeid hvor kommunen har avtaler med ikke-offentlige aktører om tiltak og aktiviteter som supplerer introduksjonsprammet. Med ikke-offentlige aktører har vi forstått kommersielle selskaper av ulik størrelse, helt eller delvis kommunalt eide kommersielle selskaper, sosiale entreprenører og frivillige (ideelle) organisasjoner. Av sentral interesse er hva som karakteriserer gode modeller for samarbeid mellom kommuner og ikke-offentlige aktører i introduksjonsprogrammet, og hvordan et slikt samarbeid kan bidra til bedre kvalifisering og integrering for deltakerne i programmet.

Tittel

Municipalities´ collaboration with the private sector in the implementation of the introduction programme

Vitenskapelig sammendrag

This report investigates collaboration between the public, private and voluntary sector within the introduction programme in Norway. The aim is to generate knowledge on how actors from the private and voluntary sector can contribute to the introduction programme and help newly settled refugees obtain basic qualifications to enable them to find work, engage in society and achieve economic independence in the longer term. This includes how for-profit and non-profit actors can both deliver services and provide supplementary measures. The report rests on a comparative literature analysis, focus groups and interviews with public employees, for-profit and non-profit actors, and participants in the programme. A main finding is that collaboration between the public, private and voluntary sector requires stronger coordination efforts, facilitator competence and meeting points between the involved actors. Comprehensive collaboration between the public, private and voluntary sector in the form of co-creation is likely to result in a more coherent and efficient program for the individual participant than less comprehensive models of collaboration. The report also identifies important components of well-functioning collaboration.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tord Skogedal Linden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ivar Eimhjellen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Astrid Espegren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Eugene Guribye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Rune Ervik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet.

Espegren, Astrid; Eimhjellen, Ivar Sognnæs; Ervik, Rune; Guribye, Eugene; Lindén, Tord Skogedal. 2019, NORCERapport
1 - 1 av 1