Cristin-prosjekt-ID: 684988
Sist endret: 7. januar 2020, 14:32

Cristin-prosjekt-ID: 684988
Sist endret: 7. januar 2020, 14:32
Prosjekt

Minimal-invasiv glaukomkirurgi (MIGS) for individer med åpenvinklet glaukom. En metodevurdering

prosjektleder

Ulrikke Højslev Lund
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. mai 2019 Slutt: 26. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Minimal-invasiv glaukomkirurgi (MIGS) for individer med åpenvinklet glaukom. En metodevurdering

Populærvitenskapelig sammendrag

Bestillerforum regionalt helseforetak (RHF) har gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å utarbeide en fullstendig metodevurdering for MIGS, gjennom det nasjonale systemet for introduksjon av nye metoder. Vi vil undersøke relativ effekt, sikkerhet, og kostnadseffektivitet av metoden(e) til behandling av individer med åpenvinklet glaukom.  

Tittel

Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) for individuals with open-angle glaucoma. A health technology assessment

Populærvitenskapelig sammendrag

The Ordering Forum, Regional Health Authorities (RHA Forum) commissioned Norwegian Institute of Public Health (NIPH) to carry out a HTA of MIGS, through the National System for Managed Introduction of New Health Technologies. We will assess the relative effect, safety, and cost-effectiveness of the method(s) for treatment of individuals with open-angle glaucoma

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ulrikke Højslev Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Bjarne Robberstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Martin Robert Lerner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Lien Nguyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Beate Charlotte Fagerlund Kvist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »