Cristin-prosjekt-ID: 685317
Sist endret: 14. november 2019 09:24

Cristin-prosjekt-ID: 685317
Sist endret: 14. november 2019 09:24
Prosjekt

Det norske forsvaret på Balkan

prosjektleder

Håkon Lunde Saxi
ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samtidshistorie (etter 1945)

Emneord

Militære operasjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det norske forsvaret på Balkan

Populærvitenskapelig sammendrag

I perioden fra 1992 til i dag har over 14 000 norske soldater gjort tjeneste i FN- og NATO-ledede operasjoner på Balkan.

​​​​​​​​Målt i antall tjenestegjørende gjør dette Balkan-engasjementet til etterkrigstidens største norske internasjonale militærengasjement etter Tysklandsbrigaden (1947–53) og UNIFIL (1978–98).

Bal​kanprosjektet ved IFS retter søkelyset mot et kapittel i Norges forsvarshistorie som i etterkant har havnet i skyggen av den militære deltakelsen i Afghanistan. Sentrale spørsmål i prosjektet er: Hvorfor ble norske soldater sendt til Balkan, hva gjorde de der, og hva opplevde de?

Prosjektet skal resultere i en bokutgivelse som vil være den første samlede, forskningsbaserte fremstillingen av det norske militære engasjementet på Balkan. 

Prosjektet er finansiert av Forsvarets Veteranavdeling (FVA) og stiftelsen Fritt Ord.

Tittel

The Norwegian Armed Forces in the Balkans

Populærvitenskapelig sammendrag

From 1992 until today more than 14,000 Norwegian soldiers have served in UN-led or NATO-led operations in the Balkans.

This makes the Balkan-engagement Norway's third largest military mission abroad after World War II, only exceeded by the military presence in post-war Germany (1947‒1953) and in the UN peacekeeping mission in Lebanon (1978‒1998).

The "Norwegian Armed Forces in the Balkans" project focuses on a chapter in Norwegian military history which for a long time has been overshadowed by the more resent military involvement in Afghanistan. 

Key questions in the project are: 

 • why were Norwegian soldiers sent to the Balkans, 
 • what did they do there, and 
 • what did they experience?

The project will result in a book, the first comprehensive research-based account of the Norwegian military engagement in the Balkans.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Håkon Lunde Saxi

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole

Martin Lau Slåtten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Den lange og blodige beleiringen.

Slåtten, Martin Lau; Saxi, Håkon Lunde. 2018, Aftenposten Historie. FHSPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1