Cristin-prosjekt-ID: 685913
Sist endret: 18. november 2019 09:57

Cristin-prosjekt-ID: 685913
Sist endret: 18. november 2019 09:57
Prosjekt

Leve hele livet. Kunnskapsoppsummeringer

prosjektleder

Karianne Orderdalen
ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Implementering • Innovasjon • Kvalitet på helsetjenester / helseomsorg, kvalitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. februar 2019 Slutt: 28. februar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Leve hele livet. Kunnskapsoppsummeringer

Vitenskapelig sammendrag

Senter for omsorgsforskning (SOF) er partner i det nasjonale støtteapparatet til Leve hele livet. Der inngår vi sammen med Helsedirektoratet (HDIR) og Kommunenes Sentralforbund (KS). Senter for omsorgsforskning består av fem regionale sentre som i felleskap svarer på oppdraget gitt av Helsedirektoratet. I oppdraget skal Senter for omsorgsforskning formidle eksisterende kunnskap om reformens hovedområder:

 • Et aldersvennlig Norge
 • Aktivitet og fellesskap
 • Mat og måltider
 • Helsehjelp
 • Sammenheng i overganger
 • Styring og ledelse, kvalitet og innovasjon

Kunnskapen skal brukes av det regionale støtteapparatet, særlig Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Utviklingssentrene veileder kommunene i lokalt endrings- og forbedringsarbeid, og Senter for omsorgsforskning vil bistå det regionale støtteapparatet i deres veiledningsarbeid.

Senter for omsorgsforskning har en prosessuell tilnærming til den overordnede støttefunksjonen mot det regionale støtteapparatet. Det vil si at det ikke er Senter for omsorgsforskning sin oppgave å tilby veiledning til utvikling av lokalt planarbeid i kommunene. Senter for omsorgsforskning sin oppgave er skaffe til veie kunnskapen, og å bistå utviklingssentrene med å finne mulige fremgangsmåter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karianne Orderdalen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Aud Obstfelder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Aud Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Bjørg Dale

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Cathrine Arntzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »