Cristin-prosjekt-ID: 685925
Sist endret: 21. april 2021, 14:22

Cristin-prosjekt-ID: 685925
Sist endret: 21. april 2021, 14:22
Prosjekt

Fra tale til sang

prosjektleder

Maria Rosanna Wennersten
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 31. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra tale til sang

Vitenskapelig sammendrag

«Fra tale til sang» består enn så lenge av flere mindre delprosjekt, hvor det er forbindelsen og overføringen mellom tale- og sangstemmen som danner utgangspunktet for utviklingsarbeidet. Ettersom jeg er utdannet både logoped og sangpedagog har jeg ønsket å sammensmelte egen kompetanse og utvikle en metodikk hvor sangstemmen utforskes gjennom talen og motsatt på en organisk og eksplorerende måte. Målet har vært å bruke erfaringer fra delprosjektene og å jobbe videre med å utforske arbeidet i møte med tekst, språk og musikkomposisjon og å finne et scenisk uttrykk for arbeidet. Målsettingen etter det kunstneriske arbeidet er å sitte igjen med en metodisk tilnærming som kan deles med studenter gjennom workshops eller i flerkunstneriske prosjekter. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Maria Rosanna Wennersten

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Workshop "sangprosjekt", ved skuepillerlinjen på NSKI Høyskole.

Wennersten, Maria Rosanna. 2016, KHIOScenekunst

Mitt møte med Fitzmaurice Voicework.

Wennersten, Maria Rosanna. 2019, Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum. KHIOFagartikkel

Brecht/Weill - fra tekst til sang.

Wennersten, Maria Rosanna. 2018, KHIOScenekunst

Sang til tale - tale til sang .

Wennersten, Maria Rosanna. 2018, Årsmøte og seminar. KHIOFaglig foredrag
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »