Cristin-prosjekt-ID: 686123
Sist endret: 21. november 2019, 11:00

Cristin-prosjekt-ID: 686123
Sist endret: 21. november 2019, 11:00
Prosjekt

Barneavhørprosjektet

prosjektleder

Miriam Sinkerud Johnson
ved Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Barneavhør

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2017 Slutt: 20. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barneavhørprosjektet

Tittel

Barneavhørprosjektet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Miriam Sinkerud Johnson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Gunn Astrid Baugerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Rolf Magnus Grung

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tone Åker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4