Cristin-prosjekt-ID: 686191
Sist endret: 30. august 2021, 14:34

Cristin-prosjekt-ID: 686191
Sist endret: 30. august 2021, 14:34
Prosjekt

Digital flyt på legevakt

prosjektleder

Tone Morken
ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Emneord

Digital kommunikasjon • Legevakt

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2019 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital flyt på legevakt

Populærvitenskapelig sammendrag

Legevaktene i Norge bruker mange verktøy for å registrere, triagere og dokumentere pasientinformasjon og behandling. De ulike systemene er ofte selvstendige og kommuniserer ikke, noe som sannsynligvis har ført til økt antall arbeidsoppgaver og en dårligere digital flyt.

Målet med denne undersøkelsen var å undersøke

 1. Hvilke systemer som brukes til å registrere, triagere og dokumentere pasientdata ved et utvalg legevakter,
 2. i hvilken grad ledelsen ved legevaktene trodde at bedre digital flyt kunne effektivisere legevakten
 3. om legevakter hadde fått klagesaker i forbindelse med dokumentasjonssvikt, og
 4. om bedre digital flyt kunne ha medført at klagesaken ble unngått.

Vi gjennomførte en elektronisk spørreundersøkelse på Lederkonferansen for legevaktledere 2019, blant  deltakere fra 70 ulike legevakter i Norge. 56 legevakter (80%) svarte på undersøkelsen.

Undersøkelsen viste at det benyttes flere ulike systemer for å registrere, triagere og dokumentere pasientdata på norske legevakter. Vi fant nesten ingen forskjeller mellom store og små legevakter i type systemer og rutiner. Samtlige legevakter mente at bedre digital flyt kunne effektivisere hverdagen. Fire av ti legevakter hadde hatt klagesaker grunnet dokumentasjonssvikt, og to av tre legevakter med slike klagesaker mente de kunne vært unngått med bedre digital flyt.

Det er behov for videre undersøkelse av om digital flyt kan effektivisere dokumentasjonen og føre til mer tid til direkte pasientkontakt og medføre færre klagesaker. Det bør også undersøkes i hvilken grad de minste legevaktene har nytte av å innføre systemer som kommuniserer med hverandre.

Prosjektet ble gjennomført av Line Kamille Heimestøl og Liv Råde ved Larvik legevakt i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Vitenskapelig sammendrag

Legevaktene i Norge bruker mange verktøy for å registrere, triagere og dokumentere pasientinformasjon og behandling. De ulike systemene er ofte selvstendige og kommuniserer ikke, noe som sannsynligvis har ført til økt antall arbeidsoppgaver og en dårligere digital flyt.

Målet med denne undersøkelsen var å undersøke

 1. Hvilke systemer som brukes til å registrere, triagere og dokumentere pasientdata ved et utvalg legevakter,
 2. i hvilken grad ledelsen ved legevaktene trodde at bedre digital flyt kunne effektivisere legevakten
 3. om legevakter hadde fått klagesaker i forbindelse med dokumentasjonssvikt, og
 4. om bedre digital flyt kunne ha medført at klagesaken ble unngått.

 

Vi gjennomførte en elektronisk spørreundersøkelse på Lederkonferansen 2019 blant  deltakere fra 70 ulike legevakter i Norge. 56 legevakter (80%) svarte på undersøkelsen.

Undersøkelsen viste at det benyttes flere ulike systemer for å registrere, triagere og dokumentere pasientdata på norske legevakter. Vi fant nesten ingen forskjeller mellom store og små legevakter i type systemer og rutiner. Samtlige legevakter mente at bedre digital flyt kunne effektivisere hverdagen. Fire av ti legevakter hadde hatt klagesaker grunnet dokumentasjonssvikt, og to av tre legevakter med slike klagesaker mente de kunne vært unngått med bedre digital flyt.

Det er behov for videre undersøkelse av om digital flyt kan effektivisere dokumentasjonen og føre til mer tid til direkte pasientkontakt og medføre færre klagesaker. Det bør også undersøkes i hvilken grad de minste legevaktene har nytte av å innføre systemer som kommuniserer med hverandre.

Prosjektet er gjennomført av Line Kamille Heimestøl og Liv Råde ved Larvik legevakt i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Siri-Linn Schmidt Fotland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Digital flyt på legevakt- en spørreundersøkelse.

Heimestøl, Line Kamilla; Råd, Liv; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Morken, Tone. 2019, NORCERapport
1 - 1 av 1