Cristin-prosjekt-ID: 686554
Sist endret: 27. november 2019 16:08

Cristin-prosjekt-ID: 686554
Sist endret: 27. november 2019 16:08
Prosjekt

Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

prosjektleder

Nicoline Frølich
ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 31. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

Populærvitenskapelig sammendrag

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program skal NIFU i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø nå undersøke Strukturreformen. Hensikten med strukturreformen er å fremme generelle målsettinger om høy kvalitet i utdanning og forskning, regional utvikling, verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk. Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere disse målene og hvilke faktorer som medvirker til realiseringen av dem.

Analysen av resultater er basert på relevante indikatorer, mens analysen av fusjonsprosessene fokuserer på muligheter, spenninger, løsninger og ikke-intenderte konsekvenser.

Vitenskapelig sammendrag

Re-Structure is a four year project funded by the Research Council of Norway through the FINNUT programme. The project addresses a highly important theme for Norwegian policies for higher education and research: to what extent can system performance be improved by system (re)design.

The core aim of the project is to carry out a research-based evaluation of the structural reform in Norwegian higher education. The project is designed as a multi-level and multi-method project, employing several disciplinary perspectives.

The project applies two key empirical lenses: outcome-oriented and process-oriented. The outcome analysis is based on an extensive analysis of relevant indicators, while the analysis of merger processes focuses on capturing opportunities, tensions, solutions and unintended consequences. The project is organised in four working packages.

In the first work package, the project analyses the reform itself, to uncover inconsistencies in the reform itself and how it interacts with previous and concurrent change processes in the system.

In second work package, the project examines the processes within the merged institutions through a series of in-depth case studies. Given that we know that higher education institutions are institutionally complex organizations, the working package examines how institutions manage new forms of organizational hybridity that emerges as a result of merger processes, how they work with academic integration processes, and how the organisational processes that are set into motion contribute to fulfilling reform objectives.

In the third work package, the project examines reform outputs through a broad range of quantitative indicators. The project will develop a novel database that includes various performance data on departmental level and will in this manner provide a more nuanced and detailed image of reform effects on academic environments.

The fourth work package is focused on bringing the previous working packages together and answering the overarching question of the evaluation: To what extent does the reform bring the Norwegian higher education sector closer to the goals of the reform, and which factors condition the realization of these goals?

The main outcome of the project is to contribute to long-term improvement of the knowledge base concerning higher education reforms. To safeguard the welfare societies and uphold legitimacy for the chosen policies, an informed and democratic debate about policy problems as well as solutions is necessary.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Nicoline Frølich

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Martina Vukasovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Dag W. Aksnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Svein Michelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Ivar Bleiklie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »