Cristin-prosjekt-ID: 686716
Sist endret: 27. november 2019, 11:21

Cristin-prosjekt-ID: 686716
Sist endret: 27. november 2019, 11:21
Prosjekt

Public perceptions of carbon capture and storage

prosjektleder

Endre Meyer Tvinnereim
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi • Samfunnsvitenskap • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosiologi

Emneord

Klimatiltak • Karbonhåndtering • Klimakommunikasjon • Climate change • CCS

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
47456166
Sted
Endre Tvinnereim

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Public perceptions of carbon capture and storage

Populærvitenskapelig sammendrag

Karbonfangst og -lagring («carbon capture and storage», CCS) er en teknologi med stort potensial til å redusere utslipp av drivhusgassen karbondioksid (CO2) og å oppnå globale klimamål, som definert i Parisavtalen. Lagring på land er blitt møtt med begrenset offentlig aksept bl.a. på grunn av frykt for lekkasjer og skepsis mot fortsatt bruk av fossile energikilder. Den norske regjeringen har satt i gang betydelige tiltak for å utvikle offshore-løsninger for lagring av karbon - med særlig fokus på norsk sokkel i Nordsjøen. Tanken er å importere CO2 fra utlandet for å utnytte norsk lagringskapasitet. Det er antatt at offshore-lagring vil lede til økt offentlig aksept for CCS-prosjekter, men det eksisterer hittil lite forskning som støtter denne antakelsen. Det er også utilstrekkelig kunnskap om hvordan utsiktene for eksport av CO2 over landegrenser vil påvirke CCS-aksept i europeiske land, samt hvordan utsiktene for import av CO2 vil påvirke CCS-aksept i Norge. Mer kunnskap om disse emnene er viktig fordi offentlig motstand utgjør en stor utfordring for implementering av CCS. Forskningsprosjektet PERCCSEPTIONS vil besvare disse spørsmålene ved å utføre en rekke surveyeksperiment i Norge og Tyskland. Åpne besvarelser vil benyttes for å vurdere hvordan ulike resonnement leder til aksept eller motstand. Norsk Medborgerpanel og tilsvarende tyske paneler vil bidra med høykvalitets data om folks meninger. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om drivkreftene bak aksept for og motstand mot storskala implementering av CCS teknologi, samt internasjonal transport av CO2.

Metode

Surveyeksperimenter.

Utstyr

Norsk Medborgerpanel (infrastruktur)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Endre Meyer Tvinnereim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christine Merk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institut für Weltwirtschaft

Gisle Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ole Martin Lægreid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4