Cristin-prosjekt-ID: 687363
Sist endret: 1. desember 2019 12:28

Cristin-prosjekt-ID: 687363
Sist endret: 1. desember 2019 12:28
Prosjekt

Formidling, undervisning og faglig debatt om klimaløsninger i landbruket

prosjektleder

Thomas Cottis
ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Finansiering

 • Høgskolen i Innlandet
  Prosjektkode: INTERNMIDLER

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Emneord

Effekter av klimaendringer • Klimakommunikasjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
+4790559796
Sted
Thomas Cottis

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Formidling, undervisning og faglig debatt om klimaløsninger i landbruket

Populærvitenskapelig sammendrag

Se publiserte artikler

Metode

Forskergruppa har meget god kjennskap til de politiske og metodiske forhold rundt jordbrukets utslipp av klimagasser og klimatiltak i jordbruket. Dette gjennom, Høyskolelektor Thomas Cottis sin deltakelse det regjeringsoppnevnte Teknisk beregningsutvalg for jordbrukets utslipp av klimagasser, og at han var med i forhandlingene om klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og Staten sommer og høst 2018. Cottis var delegat for Norsk Bonde- og Småbrukarlag i den perioden og var da med å skrev det tekniske/faglige grunnlaget for forhandlingene: Rapport fra teknisk arbeidsgruppe – jordbruk og klima. Disse arbeidene har ført til at Cottis har en unik kompetanse og han har holdt flere foredrag og bidratt i den offentlige debatten med kronikker, innlegg og intervjuer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Cottis

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

Svein Øivind Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

En framtid du ikke vil ha.

Cottis, Thomas. 2018, Konferanse. HINNFaglig foredrag

Rapport fra teknisk arbeidsgruppe - jordbruk og klima.

Meinert Røed, Line; Cottis, Thomas. 2018, HINNRapport

Teknisk beregningsutvalg for jordbrukets utslipp av klimagasser.

Kalbekken, Steffen; Cottis, Thomas. 2019, HINNRapport
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »