Cristin-prosjekt-ID: 687363
Sist endret: 6. mai 2021, 22:59

Cristin-prosjekt-ID: 687363
Sist endret: 6. mai 2021, 22:59
Prosjekt

Formidling, undervisning og faglig debatt om klimaløsninger i landbruket

prosjektleder

Thomas Cottis
ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Finansiering

 • Høgskolen i Innlandet
  Prosjektkode: INTERNMIDLER

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Emneord

Effekter av klimaendringer • Klimakommunikasjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
+4790559796
Sted
Thomas Cottis

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Formidling, undervisning og faglig debatt om klimaløsninger i landbruket

Populærvitenskapelig sammendrag

Se publiserte artikler

Metode

Forskergruppa har meget god kjennskap til de politiske og metodiske forhold rundt jordbrukets utslipp av klimagasser og klimatiltak i jordbruket. Dette gjennom, Høyskolelektor Thomas Cottis sin deltakelse det regjeringsoppnevnte Teknisk beregningsutvalg for jordbrukets utslipp av klimagasser, og at han var med i forhandlingene om klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og Staten sommer og høst 2018. Cottis var delegat for Norsk Bonde- og Småbrukarlag i den perioden og var da med å skrev det tekniske/faglige grunnlaget for forhandlingene: Rapport fra teknisk arbeidsgruppe – jordbruk og klima. Disse arbeidene har ført til at Cottis har en unik kompetanse og han har holdt flere foredrag og bidratt i den offentlige debatten med kronikker, innlegg og intervjuer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Cottis

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Svein Øivind Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Biokull og effekt på avling - veiledende forsøk.

Cottis, Thomas; Solberg, Svein Øivind. 2020, HINNRapport

Oppsummering av debatten om Eat-Lancet.

Cottis, Thomas. 2020, Nationen. HINNPopulærvitenskapelig artikkel

Klimakonsekvenser for Norge og vår matproduksjon fram mot 2050.

Cottis, Thomas. 2020, Åpent møte. HINNFaglig foredrag

Feil fra NMBU om Eat Lancet og Norsk landbruk.

Cottis, Thomas. 2020, Nationen. HINNKronikk
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »