Cristin-prosjekt-ID: 687488
Sist endret: 2. desember 2019, 10:58

Cristin-prosjekt-ID: 687488
Sist endret: 2. desember 2019, 10:58
Prosjekt

Biodiesel i norsk landbruk – prosjekt koordinert av Forskningsstiftelsen Ruralis

prosjektleder

Hans Christian Endrerud
ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksteknologi

Emneord

Fornybare energikilder • fornybar energi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biodiesel i norsk landbruk – prosjekt koordinert av Forskningsstiftelsen Ruralis

Populærvitenskapelig sammendrag

Det har tidligere ikke vært noe omfattende og systematisk utprøving av biodiesel i det norske jordbruket, selv om det har vært gjort ulike forsøk og kommet erfaringer fra bla. Eneriggården på Hadeland. Det er gjort enkelterfaringer både i transport- og anleggssektorene. På grunnlag av disse erfaringene, initierte Forskningsstiftelsen Ruralis et prosjekt med fire delprosjekter med finansiering fra Innovasjon Norge. Praktisk kjøring med biodiesel i form av HVO annengenerasjons syntetisk biodiesel ble gjort i to av de fire delprosjektene. Delprosjekt C hadde oppstart våren 2018, mens delprosjekt D kom i gang i januar 2019. Bakgrunnen for arbeidet i begge delprosjekter var ønsket om en storskala tesing av annengenerasjons biodiesel i allsidig kjøring på ulike traktorer og under ulike forhold.

Rekruttering og avtaleskriving med gårdbrukerne skulle vise seg å være tidkrevende enn først antatt. Grunnen til dette var at traktorene måtte være i original stand, uten ulike former for modifisering av motor og motorstyring. Det var også en viss skepsis til bruk av fornybar diesel i traktormotorer som fortsatt var under garanti, før importørene kunne gå god for bruk av de aktuelle traktorene i delprosjekt C.

 

Ved konvertering til fornybar biodiesel ble det ikke konstatert signifikante forskjeller i effekt mellom konvensjonelt drivstoff og fornybar diesel.

 

Gårdbrukerne har meldt tilbake at bruken av traktorene har foregått uten problemer knyttet til drivstoffet i prosjektperioden. Traktorene har i hovedsak hatt timebruken i vekstsesongen, men flere av traktorene i delprosjekt C er også benyttet vinterstid. Det er rapportert mindre røykutvikling ved start og drift, og mindre merkbar lukt fra avgassene. For de traktorene som har blitt brukt på vinteren, er det ikke meldt om startproblematikk. 

Vi har fått melding om et fåtall driftsforstyrrelser i prosjektperioden, men vi kan ikke spore disse til bruken av fornybar diesel på noen av traktorene. For en av traktorene er det rapportert at start av traktoren skjer litt tregere enn normalt, men ved bruk merkes ingen forskjeller.

Tilbakemeldingene har vært unisone på at fornybar diesel har fungert bra i alle traktorene som har vært med i prosjektperioden.

 

Motoroljediagnostikk har ikke avdekket noen problemer knyttet til bruk av annengenerasjons biodiesel i de ulike traktorene, men vi kan se en trend i retning av mindre sot i oljen med det nye drivstoffet.

 

Metode

Delprosjekt C startet likt med delprosjektene A og B (bærekraft og avgiftsberegninger) mens delprosjekt D kom i gang flere måneder etter at aktiviteten i delprosjekt C var godt i gang. For delprosjekt D ble i hovedsak all metodikk som var brukt i delprosjekt C anvendt videre, og begge delprosjektene gikk parallelt og ble avsluttet likt. Delprosjekt C startet med å rekruttere gårdbrukere, inngå avtale med driftstoffleverandør og få på plass måle- og rapporteringsmetodikk. Det ble også gjennomgått rutiner og foretatt opplæring med alle som var involvert i prosjektet. For delprosjekt D ble samme leverandør av biodiesel og tanker benyttet, og samme rapporteringsskjema for gårdbrukerne.

Det ble etablert et samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag ved kontoret i Steinkjer, og Høgskolen i Innlandet ved Institutt for jordbruksfag på Blæstad. Mære landbruksskole var også sentralt i den praktiske utføringen, og som drivstoffleverandør av fornybar biodiesel ble Eco-1 valgt. Samme firma leverte også drivstofftanker, med størrelse tilpasset antatt forbruk i prosjektperioden. Det ble levert tanker på 2300, 5500 eller 9300 liter til gårdbrukerne, samt enkelte mindre transporttanker på 200 liter.

Ved starten av prosjektet ble det valgt å samarbeide med Felleskjøpet Agri og Eikmaskin som partnere på traktorsiden for delprosjekt C. Disse to firmaene representerte traktormerkene John Deere, Massey Ferguson og Fendt, som ble valgt ut til hoveddelprosjektet. For delprosjekt D ble også andre traktormerker rekruttert inn.

Det ble foretatt en teknisk gjennomgang på lokalt verksted av alle traktorene i delprosjekt C, der det ble foretatt effekttesting med dynamometer på alle traktorene med både konvensjonell diesel før service, og etter konvertering til fornybar biodiesel og service med filterskift og oljeservice. For delprosjekt D ble det ikke foretatt effekttesting, men ellers service på motor med olje- og filterskift.

Gjennom prosjektperioden ble det foretatt motoroljeprøver som ble sendt inn til oljeanalyse gjennom PonCat Norge AS.

Det er i prosjektperioden gjennomført to studentoppgaver på bachelornivå, mens to nye studenter leverer sine oppgaver i mai 2020. 

For delprosjekt C ble tanker plassert ut hos gårdbrukerne i august 2018, mens tankene var på plass i april 2019 for delprosjekt D. Umiddelbart etter utplassering på den enkelte gården, ble det foretatt fylling av drivstoff på tankene. Alle traktorene ble merket ved tenningsnøkkel og påfyllingsåpning for å forhindre feilfylling i prosjektperioden. Hver deltaker i prosjektet fikk i forbindelse med gårdsbesøk og opplæring gitt skjema for tilbakemelding og utfylling gjennom prosjektperioden. I tillegg

 

 

Utstyr

Traktorene i prosjektet var disse:  

 • Delprosjekt C – 17 traktorer
  • John Deere – 7 traktorer (2 i Frosta, 4 i Steinkjer og 1 i Hamar)
  • Fendt – 2 traktorer (begge i Steinkjer)
  • Massey Ferguson – 6 traktorer (5 i Steinkjer og 1 i Hamar)
 • Delprosjekt D – 6 traktorer
  • John Deere – 3 traktorer (2 i Hamar, 1 i Steinkjer)
  • New Holland – 1 traktor (Nordre Land)
  • Deutz – 1 traktor (Gjøvik)
  • Valmet – 1 traktor (Løten)
 • Studentoppgaver på Blæstad
  • 3 ulike traktorer er brukt i laboratorieforsøk, hvorav den ene er med i delprosjekt C; Volvo BM, John Deere og Massey Ferguson

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Christian Endrerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1