Cristin-prosjekt-ID: 688022
Sist endret: 5. desember 2019 09:46

Cristin-prosjekt-ID: 688022
Sist endret: 5. desember 2019 09:46
Prosjekt

Resilience and Ethics in Dance Education (REDE) systematic literature review

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

  • TotalbudsjettNOK 82.720
  • Kunsthøgskolen i Oslo
    Prosjektkode: 21019

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2020 Slutt: 1. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Resilience and Ethics in Dance Education (REDE) systematic literature review

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Prosjektet planlegger å gjøre en systematisk research review i internasjonal forskningslitteraturrundt tematikk som er knyttet til REDE prosjektet som avdeling dans søkte gjennom DIKU for å bli senter for fremragende utdanning tidligere i år. Etter positiv respons, men ikke tilslag, på søknaden ser vi et potensiale i å utvikle prosjektet videre for senere å kunne sende en ny søknad. Dette er et kartleggingsprosjekt som er tenkt som et forprosjekt til arbeidet med REDE prosjektet ved avdeling dans og som vil være et viktig ledd i avdelingens strategiske arbeid med kvalitetsutvikling både rettet mot utdanningskvalitet og KUF.

Tematikk: Resilience and ethics in dance education tar mål av seg å styrke studentenes personlige, fysiske og mentale robusthet, samt stimulere til økt selvstendighet, myndiggjøring og aktiv deltakelse i egen danseutdanning, danseutøvelse og fremtidig kunstnerskap.

Metode og aktivitet: Prosjektet tenkes som en tradisjonell systematic literature review i relevante nasjonale og internasjonale publiseringskanaler og søker å systematisk kartlegge, vurdere, og sammenstille relevant forskning basert på konkrete kriterier. Dette sammenstilles tematisk og skal brukes med to hensikter;
a) kunnskaps-og kompetanseutvikling ved avdelingen for å stimulere forskningsbasert utdanningspraksis
b) et forskningsbasert utgangspunkt for utvikling av del-prosjekter under REDE paraplyen, der tema og problemstillinger klargjøres for utvikling av undervisningsrettede KUF -prosjekter og kollegaveiledning framover.

Resultat: Resultatene planlegges å dokumenteres gjennom både en skriftlig KUF rapport og gjennom seminarer for de ansatte.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1