Cristin-prosjekt-ID: 688030
Sist endret: 5. desember 2019, 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 688030
Sist endret: 5. desember 2019, 14:47
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Implementering av retningslinje demens.Oppdragsliste 1

prosjektleder

Jørgen Olav Wagle
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Implementering av retningslinje demens.Oppdragsliste 1

Populærvitenskapelig sammendrag

Tiltak som del av implementering av retningslinje demens, i tråd med demensplan 2020.  

Sluttføre revidering av utredningsverktøy demens. Ferdigstille håndbok utvidet demensutredning. Kvalitetssikre nettside om innvandrere og demens. Utarbeide artikkel; kunnskapsoppsummering av retningslinje arbeid. Foredrag om demensretningslinjen. Opplæring til samfunnssektorer. Gjennomgang av konvertert demensretningslinje. Kortveresjon av demensretningslinjen. Påbegynne revidering av håndboka "Drift og etablering av dagaktiviteter".  Utvikle informasjon om pårørende til personer med demens til Helsenorge.

Vitenskapelig sammendrag

Utviklingsprosjekt. Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i demensplan 2020. Implementering av retningslinje demens.

Bistå Helsedirektoratet i arbeidet med implementering av Nasjonal faglig retningslinje om demens.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jørgen Olav Wagle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Elin Aarø Strandli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Liv Bjerknes Taranrød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Signe Tretteteig

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Oda Vestby Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »