Cristin-prosjekt-ID: 688052
Sist endret: 5. desember 2019, 12:45

Cristin-prosjekt-ID: 688052
Sist endret: 5. desember 2019, 12:45
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Implementering av retningslinje demens.Oppdragsliste 2

prosjektleder

Guro Hanevold Bjørkløf
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Implementering av retningslinje demens.Oppdragsliste 2

Populærvitenskapelig sammendrag

Tiltak som del av implementering av retningslinje demens, i tråd med demensplan 2020.  

Utvikle nettside på aldringoghelse.no om samtykkevurdering. Utviklingshemning og demens. Kognitiv rehabilitering. Tilpasse manual for MMSE-NR3 til samisk kultur. Oversettelse av RUDAS til nord-samisk. Oversette samisk opplysningsfilm om demens til lule-samisk, inkl. filmopptak, oversettelse og voiceover. Faktaark og materiell til samisk temakoffert, videreutvikle temanettside. Nettside for personer med demens.Utvikling av nettsider og sosiale medier.

Vitenskapelig sammendrag

Utviklingsprosjekt. Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i demensplan 2020. Implementering av retningslinje demens.

Bistå Helsedirektoratet i arbeidet med implementering av Nasjonal faglig retningslinje om demens.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Janne Røsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Jacob Svenningsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Elin Aarø Strandli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ida Wulff Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »