Cristin-prosjekt-ID: 688261
Sist endret: 8. februar 2022, 14:31

Cristin-prosjekt-ID: 688261
Sist endret: 8. februar 2022, 14:31
Prosjekt

Prognosis of depression in the elderly - PRODE

prosjektleder

Tom Borza
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Finansiering

 • Egen institusjon
  Prosjektkode: 150201
 • Sykehuset Innlandet HF
  Prosjektkode: 150609
 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2010088

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Depresjon • Demens

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
91799639
Sted
Prosjektleder Tom Borza

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2019 Slutt: 1. september 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prognosis of depression in the elderly - PRODE

Populærvitenskapelig sammendrag

Målsetting for prosjektet: Målet med denne undersøkelsen er å fremskaffe slike data, og å finne psykologiske såvel som biologiske prediktorer for god og dårlig prognose. Pasienter vil følges opp over et tidsrom av 3 år.

Målgrupper for prosjektet: Pasienter som er innlagt i en alderspsykiatrisk avdeling for behandling av depresjon. Vi ønsker å sammenligne prognosen hos dem med og uten samtidig kognitiv svikt. Derfor er begge grupper inkludert.

Vitenskapelig sammendrag

Initiativtaker til PRODE prosjektet var Knut Engedal, med søknad til REK 22.12.2009: 2009/1774 Behandling av depresjon hos eldre - vurdering av effekt på kort og lang sikt. Prosjektmedarbeidere: Geir Selbæk, Tom Borza, Maria L Barca, Guro H Bjørkløf. Forskningsansvarlig: Aldring og helse v/SiV. Forskningsbiobank opprettet ved OUS: Behandling av depresjon hos eldre» v/ anvarshavende biobankkoordinator Roger Bjugn. Databehandlingsavtale foreligger mellom SiV og OUS. Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom SiV og Sykehuset Innlandet (SI).

 

Metode

Framgangsmåte og evt. metodebruk: Vi vil i hovedsak bruke kvantitative data for hele gruppen som studeres, siden dette anses som det mest adekvate for å få et mål på hvor mange som har en god og hvor mange som har en dårlig prognose. det samme gjelder for å studere prediktorer. Variabelvalget er gjort med bakgrunn i den litteratur som fins om emnet.Vi vet lite om mestringsevner hos eldre pasienter med depresjon og ønsker å studere det både med en kvantitativ metode med bruk av spørreskjema, men også med en kvalitativ metode som skal utføres blant 20-30 pasienter (CO-PRODE).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tom Borza

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Dag Årsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Liva Jenny Martinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Jurate Saltyte Benth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Maria Lage Barca

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Plasma inflammatory markers do not predict progression from late-life depression to dementia: findings from a longitudinal cohort study.

Bocharova, Mariia; Aarsland, Dag ; Young, AH; Engedal, Knut; O'Brien, John; Selbæk, Geir; Borza, Tom. 2021, European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Hybrid Congress . KCLUOL, VESTFOLD, UOC, INNLANDETPoster

Eldre med depresjon - oppfølging over tre år.

Borza, Tom; Engedal, Knut; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. VESTFOLD, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

The effect of anxiety on cognition in older adult inpatients with depression: results from a multicenter observational study.

Martinussen, Liva Jenny; Saltyte Benth, Jurate; Almdahl, Ina Selseth; Borza, Tom; Selbæk, Geir; Mcpherson, Bodil A; Korsnes, Maria Stylianou. 2019, Heliyon. VESTFOLD, UIO, AHUS, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Fastlåst i en skrustikke. Mestringsprosessen ved depresjon i eldre år.

Björklöf, Guro Hanevold; Kirkevold, Marit; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Helvik, Anne-Sofie. 2018, BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri. STOLAV, VESTFOLD, NTNU, UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Coping and depression in older persons.

Björklöf, Guro Hanevold. 2017, Universitetet i Oslo. VV, VESTFOLD, UIO, OUSDoktorgradsavhandling
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »