Cristin-prosjekt-ID: 688266
Sist endret: 6. desember 2019, 12:14

Cristin-prosjekt-ID: 688266
Sist endret: 6. desember 2019, 12:14
Prosjekt

Erfaringer med VPM

prosjektleder

Marit Mjørud
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. februar 2019 Slutt: 30. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Erfaringer med VPM

Vitenskapelig sammendrag

Nasjonal retningslinje for demens og kvalitetsreformen Level hele livet slår fast at personsentrert omsorg skal være grunnlag for omsorg og behandling.

VIPS praksismodell er en metode for å implementere personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten. VPM har vært i bruk siden 2011 og er nå i aktiv bruk i 92 kommuner, dette inkluderer Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.
Det er behov for studier som beskriver hvordan personsentrert omsorg best kan implementeres, hva som påvirker om VPM fungerer, og hvilken betydning innføring av personsentrert omsorg har på medisinsk behandling av pasienter med demens i kommunehelsetjenesten.

Målsetting for prosjektet er å dokumentere sentrale rammefaktorer for implementering av personsentrert omsorg og erfaringer med bruk av VIPS praksismodell over tid. Vi vil utforske hva ledere erfarer er faktorer som påvirker om modellen. Det er behov for dokumentere kunnskap om legenes erfaringer med bruk av modellen.  Dette kan formidles videre slik at andre leger blir kjent med hvordan VPM kan påvirke behandlingen av pasientene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Mjørud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Janne Røsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3