Cristin-prosjekt-ID: 688282
Sist endret: 6. desember 2019, 15:31

Cristin-prosjekt-ID: 688282
Sist endret: 6. desember 2019, 15:31
Prosjekt

Myocardial infarction and stroke in patients with rheumatoid arthritis. Incidence and trends over 45 years

prosjektleder

Bjørg Tilde Svanes Fevang
ved Revmatologisk avdeling ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Reumatologi • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Hjerte- og karsykdom • Revmatroid artritt

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
41225480
Sted
Bjørg Tilde Svanes Fevang

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Myocardial infarction and stroke in patients with rheumatoid arthritis. Incidence and trends over 45 years

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn
Revmatoid artritt (RA) er den vanligste inflammatoriske leddsykdommen med en prevalens på rundt 0,5-1% av befolkningen i Norge. Det er kjent at det er økt risiko for kardiovaskulær sykdom (RR 1,5-2) hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom som revmatoid artritt. Vi vet imidlertid mindre om hvordan dette har utviklet seg over tid, og om bedre behandling av RA har hatt innvirkning på risiko for kardiovaskulær sykdom.

Mål og delmål
Vår hypotese er at bedre spesifikk behandling av RA, har redusert overhyppigheten av kardiovaskulær sykdom sammenlignet med den generelle befolkningen. 

Målet vårt er å undersøke relativ risiko for insident hjerteinfarkt eller slag (definert i tabell 1) hos pasienter med RA sammenlignet med normalbefolkningen. Vi vil videre undersøke hvordan dette har utviklet seg fra 1972-2017. Relativ risiko for akutt hjerteinfarkt eller slag hver for seg er sekundære endepunkt.

Et delmål er å undersøke om sykdomskarakteristika ved RA kan være assosiert med økt risiko for kardiovaskulær sykdom, blant annet ulike typer leddaffeksjon, røntgenfunn, CRP/senkning, serologisk status (revmatoid faktor og anti-CCP).

Vitenskapelig betydning

Vi har lite kunnskap om hvordan risiko for kardiovaskulær sykdom hos pasienter med RA har utviklet seg over tid. Utviklingen innen forebygging av kardiovaskulær sykdom og behandling av RA skulle tilsi at risiko for et hjerteinfarkt eller slag hos en RA-pasient har blitt lavere med tiden.

Denne studien kan gi oppdatert informasjon om risiko for hjerte-/karsykdom hos pasienter med RA. Dette kan videre hjelpe oss å avgjøre rett nivå av forebygging og oppfølging for hjerte-karsykdom.

Kohorten og koblingene kan også føre til nye prosjekter, blant annet for å se om det foreligger forskjell i behandling av hjerteinfarkt hos pasienter med RA mot normalbefolkningen (aortokoronar bypass eller PCI).

 

Vitenskapelig sammendrag

The aim of this project is to study the risk of acute myocardial infarction (AMI) and stroke in rheumatoid arthritis (RA) using large population-based datasets covering 45 years.

Patients with RA die prematurely from cardiovascular disease (CVD). An improved understanding of CVD risk in patients with RA is needed to reduce both the incidence and mortality. We hypothesise that improved treatment of RA has reduced the risk of CVD in general while subgroups may still be at particular risk. 

We have established a historical cohort of 1896 patients with RA through evaluation of hospital records. The cohort has data on patient- and disease characteristics as well as comorbidity. These data will be merged with outcome data on stroke and AMI from cardiovascular registers such as WENOCARD (Western Norway Cardiovascular Registry, 1972-2006), CVDNOR (nationwide dataset covering the period 1994-2009) and the Norwegian Patient Registry (2008 - ). We will estimate the annual incidence of AMI/stroke outcomes in RA-patients and controls, and evaluate the trends during the 45-year period. Furthermore, we will identify risk factors for CVD events.

The project will result in the following three articles:
1. Trends in the incidence of AMI in patients with RA during a 45-year period in western Norway.
2. Trends in the incidence of stroke in patients with RA during a 45-year period in western Norway.
3. Risk of AMI and stroke in patients with RA; the impact of cardiovascular risk factors, disease characteristics and anti-rheumatic treatment. 

 

Metode

Vi har samlet en kohort av pasienter som har fått diagnosen revmatoid artritt (RA) i perioden 1970-2014 ved å gjennomgå pasientjournaler ved revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus (HUS). For kohorten har vi informasjon om komorbiditet (kreftsykdom, diabetes, lungesykdom, kardiovaskulær sykdom) og risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (blant annet hypertensjon, røyk, BMI) før diagnosetidspunkt for RA og påfølgende 1 år. Foreløpig er 1800 pasienter inkludert, med et mål om totalt 1900 pasienter.

Data fra RA-kohorten skal kobles mot Hjerte-, kar og slagregisteret Helseregion Vest (HKS-registeret), Cardiovascular disease in Norway (CVDNOR), Hjerte- og karregisteret og Dødsårsaksregisteret for å finne endepunkter som hjerteinfarkt og slag (se tabell 1). Insidens av hjerteinfarkt og slag skal deretter sammenlignes mot normalbefolkningen.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Tilde Svanes Fevang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Revmatologisk avdeling ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Christian Lillebø Alsing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Helga Bergljot Midtbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Hjerteavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Clara Beate Gjesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »