Cristin-prosjekt-ID: 689038
Sist endret: 12. desember 2019, 11:40

Cristin-prosjekt-ID: 689038
Sist endret: 12. desember 2019, 11:40
Prosjekt

Nye modeller for undervisning innen utøvende scenekunstfag.

prosjektleder

Anne Cecilie Kvammen
ved Institutt for scenekunst ved Høyskolen Kristiania

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høyskolen Kristiania

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Humaniora

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
91763317
Sted
Anne Cecilie Røsjø Kvammen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. januar 2020 Slutt: 15. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye modeller for undervisning innen utøvende scenekunstfag.

Vitenskapelig sammendrag

I prosjektet Nye modeller for undervisning innen utøvende scenekunstfag vil vi se på samarbeidsundervisning på tvers av de tre hovedfagene sang, skuespill og dans, og vi ønsker å utforske en felles plattform for utøving og undervisning i musikkteater. Kompetanse omkring psykofysiske prosesser og økt bevisstgjøring på hvordan kognitive prosesser manifesterer seg i kropp og tanke som implisitte vaner og implisitt hukommelse (Gallagher 2015, Shusterman 2009) og hvordan dette påvirker studentenes øving og repetisjon er grunnleggende for læringen i alle tre fagene. For å utvide pedagogenes kunnskapsgrunnlag innen dette feltet mener vi lærere innen den praktiske metoden Alexanderteknikk bør inkluderes i samarbeidet. Pedagoger fra dette fagfeltet har tre års spesialisering på samspillet mellom kropp og kognisjon fra arbeid særlig med utøvende kunstnere. Slik kan kunnskap om hvordan vi lærer være et felles utgangspunkt for arbeidet nye metodiske modeller innen musikkteater. I dette prosjektet ønsker vi  å undersøke følgende problemstillinger:  

 

 • Hvordan kan samarbeidsundervisning bidra til å utvikle nye modeller for undervisning i musikkteater, dvs i fagfeltene sang, dans og skuespill? 

 • Hvordan kan studentenes evne til utøving og scenisk formidling styrkes med tverrfaglig samarbeid?

 • Bidrar bevissthet om psykofysiske prosesser til bedre kvalitet på studentenes øving? 

Tittel

Nye modeller for undervisning innen utøvende scenekunstfag.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Cecilie Kvammen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for scenekunst ved Høyskolen Kristiania
Aktiv cristin-person

Signe Alexandra Domogalla

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania

Helene Bjørneby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania

David Raphael Fielder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania

Elisabeth Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »