Cristin-prosjekt-ID: 689206
Sist endret: 25. september 2020, 13:25

Cristin-prosjekt-ID: 689206
Sist endret: 25. september 2020, 13:25
Prosjekt

ALMUTH - Alzheimer, musikkterapi og fysisk aktivitet

prosjektleder

Stefan Kölsch
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 188928

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkterapi • Andre idrettsfag • Biologisk psykologi • Fysioterapi

Emneord

Demenssykdommer • Aldersdemens • Musikkterapi • Fysisk aktivitet

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ALMUTH - Alzheimer, musikkterapi og fysisk aktivitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet har fått navnet ALMUTH, som står for Alzheimer og musikkterapi (ALzheimer and MUsic THerapy). Formålet med prosjektet er å forbedre helsen til personer som lever med Alzheimer sykdom, og bremse sykdomsprogresjon. Alzheimer sykdom kan per i dag ikke kureres, og koster samfunnet milliarder årlig. Medisiner har kun begrensede effekter, og det foreligger et økt behov for ikke-farmakologiske, kostnadseffektive behandlinger.

Både musikk og trening har vist seg å ha en rekke ulike effekter for personer med Alzheimer sykdom, og forsking tyder også på at det kan ha større effekt jo tidligere i sykdommen man starter slik behandling. Derfor utvider vi prosjektet til å også inkludere personer med mild kognitiv svikt og subjektiv kognitiv svikt, så vel som Alzheimer sykdom.

Vi søker dermed deltakere både med og uten en diagnose. Vi ser etter deltakere med mild kognitiv svikt, Alzheimer sykdom, eller deltakere som opplever hukommelsesvansker uten en kjent årsak. Dette vil si personer uten vaskulære sykdommer eller en historie innen psykiatrien. Hvis man ikke har en diagnose vurderer vi om man er en aktuell kandidat for prosjektet ved å utføre en screeningtest av hukommelsesvansker.

Deltakelse innebærer:

 • Alle deltakerne vil ta magnetisk resonans (MR) og en nevropsykologisk undersøkelse før og etter intervensjonsperioden på 12 måneder.

 • Deltakere vil bli tilfeldig inndelt i 3 grupper: musikk, trening eller kontrollgruppe.

 • Vi tilbyr 40 gratis økter av musikkterapi eller treningsterapi over en periode på 12 måneder.

 • Musikkgruppen innebærer ukentlig musikkterapi med en musikkterapeut og månedlig korøvelser (Man trenger ingen tidligere kunnskap eller god sangstemme).

 • Treningsgruppen innebærer ukentlig trening med fysioterapeuter (Man trenger ingen tidligere kunnskap og trening vil bli individuelt tilpasset).

 • Kontrollgruppen innebærer ingen aktiviteter, kun testing før og etter 12 måneder.

 • Terapien gis av musikkterapeuter og fysioterapeuter.

 

Metode

Tre-armet RCT  - musikkterapi, fysisk aktivitet og kontrol

Base-line testing før randomonisering og intervensjonene med fysisk aktivitet er i regi av Høgskulen på Vestlandet ved Senter for omsorgsforskning og Instiutt for idrett, kosthold og naturfag.

 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stefan Kölsch

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Tobba Therkildsen Sudmann

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Frøydis Hausmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4