Cristin-prosjekt-ID: 689224
Sist endret: 12. desember 2019, 16:01

Cristin-prosjekt-ID: 689224
Sist endret: 12. desember 2019, 16:01
Prosjekt

Sårbarhet i møte med sykdom

prosjektleder

Else Lykkeslet
ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Kontaktinformasjon

Telefon
71214017
Sted
Else Lykkeslet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. februar 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sårbarhet i møte med sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Sårbarhet i møte med sykdom ("Sårbarhetsprosjektet") er et forskningsprosjekt som startet 20.02.2015 og er planlagt avsluttet i desember 2020. Det består av fire delstudier med ulike tema knyttet til kronisk sykdom og med informanter i ulike aldere. Studiene har et kvalitativt design med en fenomenologisk tilnærming. Det er 12 forskere tilknyttet prosjektet. Delstudiene består av:

 • Barn og astma: Hildegunn Sundal og Else Lykkeslet
 • Ungdom og diabetes: Else Mari Ekra (UiA), Målfrid Råheim (deltidsstilling HIM, UiB) og Magnhild Høie (UiA)
 • Unge voksne med psykisk lidelse: Liv Bachmann, Ragnhild Michalsen og Solfrid Vatne
 • Voksne med KOLS: Else Jørgensen, Aud Orøy og Eva Gjengedal  

Oddgeir Synnes har veiledet i analysearbeidet og hatt et hovedansvar i det arbeidet (deltidsstilling HIM, VID). Prosjektet er tilknyttet forskningsgruppen: Samhandling med sårbare grupper i et fenomenologisk perspektiv. Else Lykkeslet er prosjektansvarlig (tidligere leder av forskningsgruppen).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Else Lykkeslet

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Oddgeir Arne Synnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Eva Gjengedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Aud Jorun Orøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Inaktiv cristin-person

Else Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »