Cristin-prosjekt-ID: 8
Sist endret: 18. november 2014 13:09

Cristin-prosjekt-ID: 8
Sist endret: 18. november 2014 13:09
Prosjekt

En in vitro modell for studier av modulering av bilirubin nevrotoksisitet

prosjektleder

Thor Willy Ruud Hansen
ved Pediatri ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo
 • Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Gulsott hos nyfødte

Tidsramme

Avsluttet
Start: 23. desember 2006 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En in vitro modell for studier av modulering av bilirubin nevrotoksisitet

Sammendrag

Vil vi studere bilirubin toksistet i nevroblastomceller in vitro og ved hjelp av denne modellen undersøke om modulering av PGP ekspresjon eller bilirubin metabolisme kan redusere bilirubin toksisiteten.

Vitenskapelig sammendrag

Hyperbilirubinemi er en årsak til hjernepåvirkning og hjerneskade hos nyfødte. Økt ekspresjon av phosphoglykoprotein i blod-hjerne-barrieren og i celler kanredusere opptaket av bilirubin, og potensielt redusere toksisitet. Metabolisering av bilirubin i hjerneceller kan også tenkes å redusere toksisiteten.

Metode

In vitro nevroblastomceller med ulik ekspresjon av PGP. Studere apoptose ved flowcytometri, endre PGP ekspresjon ved transfektering og medikamentell modulering. Hemme bilirubin metabolisering ved medikamentell intervensjon.

Utstyr

Flow-cytometer, utstyr for cellkulturer.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Thor Willy Ruud Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Pediatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Rolf Dagfinn Pettersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kvinne- og barneklinikken ved Universitetet i Oslo

Ola Didrik Saugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Pediatrisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo

Terje Rootwelt-Revheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kvinne- og barneklinikken ved Universitetet i Oslo

Tomas Nordheim Alme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved DIPS ASA
1 - 5 av 5