Cristin-resultat-ID: 1001240
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2013

The use of epidemiology in alcohol research

Bidragsytere:
 • Ingeborg Rossow og
 • Thor-Arvid Norstrøm

Tidsskrift

Addiction
ISSN 0965-2140
e-ISSN 1360-0443
NVI-nivå 2

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2013
Publisert online: 2012
Trykket: 2013
Volum: 108
Hefte: 1
Sider: 20 - 25

Importkilder

Isi-ID: 000312884400008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The use of epidemiology in alcohol research

Sammendrag

This paper presents examples to illustrate the utility and limitations in the use of epidemiology in alcohol research and discusses some promising new directions. Methods used were review of literature, concentrating on epidemiological alcohol research with relevance to public health. Epidemiology offers tools for assessment of causes and effects of alcohol consumption as well as the effects of efforts to prevent alcohol consumption and its consequences. Epidemiological studies have made significant contributions to alcohol research with respect to public health and public policy. Fixed-effects modelling, difference-in-differences estimation and integrated qualitative and epidemiological methods are promising but underused methods in epidemiological studies. Many epidemiological studies have limited transferability of knowledge to other cultures and jurisdictions.

Tittel

The use of epidemiology in alcohol research

Sammendrag

Epidemiologiske studier har uten tvil bidratt med betydelig kunnskap og innsikt når det gjelder helsemessige konsekvenser av alkoholbruk og effekter av forebyggende tiltak. Det viser en gjennomgang av bruken av epidemiologi innen alkoholforskningen. Forsker Ingeborg Rossow ved SIRUS og Thor Norström ved det svenske Institutet för social forskning har studert bruken av epidemiologi (læren om fordelingen av helsetilstander og deres årsaker i befolkningen) innen alkoholforskningen. I løpet av de siste par tiårene har det kommet en lang rekke viktige epidemiologiske studier på alkoholfeltet. Disse har belyst ulike typer av årsakssammenhenger, og derved bidratt til økt forståelse av hvordan alkoholbruk kan forårsake ulike problemer og skader, samt økt kunnskap om effekt av virkemidler for å begrense slike problemer og skader. Bruken av forskningsdesign, analysestrategier og statistiske metoder er blitt mer avansert. Likevel er noen hensiktsmessige forskningsdesign og analysemetoder fremdeles lite utnyttet. Også tematisk og geografisk er kunnskapen fremdeles sparsom på mange måter. Forskningen har hittil fokusert mye på helsemessige konsekvenser av alkoholbruk, mens sosiale skader og ulemper påført andre, har fått mindre oppmerksomhet. Videre har mesteparten av studiene kommet fra høyinntektsland der alkoholbruk er utbredt og integrert, og hvor det er mulig å regulere pris og tilgjengelighet. Kunnskapen fra disse studiene kan ha begrenset overførbarhet til andre land med andre drikkekulturer og andre samfunnsmessige strukturer. Det er derfor behov for mer kunnskap og følgelig mer forskning på de tematisk forsømte områdene og på befolkninger i andre deler av verden. En utfordring ligger i å lede fremtidig forskning inn på disse sporene.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Thor Norström

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Thor-Arvid Norstrøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2