Cristin-resultat-ID: 1006515
Sist endret: 5. februar 2013 10:49
Resultat
Doktorgradsavhandling
2012

Vitality Training - a group-based intervention for persons with rheumatic diseases. Experiences, methodological aspects and clinical effects

Bidragsytere:
  • Heidi Andersen Zangi

Utgiver/serie

Utgiver

Faculty of Medicine, University of Oslo

Om resultatet

Doktorgradsavhandling
Publiseringsår: 2012
Antall sider: 120

Klassifisering

HRCS

  • Helsekategori: 12 - Muskulatur og skjelett
    Aktivitet: 6.6 - Psykologiske og atferdsmessige

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vitality Training - a group-based intervention for persons with rheumatic diseases. Experiences, methodological aspects and clinical effects

Sammendrag

In spite of improved treatment, people with chronic rheumatic diseases may experience their condition as burdensome and stressful. The Vitality Training Programme (VTP) is a mindfulness-based group intervention that particularly aims at strengthening individual’s health promoting resources and their ability to manage stress. The aims of this thesis were to evaluate clinical effects of the VTP in patients with rheumatic diseases, to explore their experiences of participation and to test the measurement properties of the Emotional Approach Coping Scale (EAC). Clinical effects were first evaluated in a pre–post-test study with one-year follow-up in persons with various rheumatic diseases and further investigated in a randomised controlled trial (RCT) in patients with inflammatory arthritis. Beneficial health effects in favour of the VTP participants were found in terms of reduced psychological distress and fatigue and increased self-efficacy. Improvements were maintained or increased after 12 months. Participant experiences were explored in ten qualitative focus group interviews. Participants described how the VTP had contributed to their recognition of themselves as both ill and healthy, recognition of disease-related emotions, and to becoming more aware of their own needs. The supportive group community had been an important facilitator of these outcomes. Validity of the EAC was tested in a cross-sectional study, and responsiveness was tested in two different interventions, the VTP and a self management program. The EAC was found to be a valid and responsive instrument for measuring emotion-focused coping in persons with rheumatic diseases. Based on these results the VTP should be considered as a beneficial complement to existing treatment for patients with inflammatory rheumatic diseases, particularly for patients who experience heightened psychological distress and fatigue.

Tittel

Livsstyrketrening - et gruppebasert kurs for personer med revmatiske sykdommer. Erfaringer, metodologiske aspekter og kliniske effekter

Sammendrag

Bakgrunn: Revmatiske sykdommer medfører smerter og andre symptomer som kan oppleves belastende og gi ulike former for stressreaksjoner, f.eks. nedstemthet, bekymring, irritabilitet og søvnløshet. Livsstyrketrening er et kurstilbud som skal styrke deltakernes helsefremmende ressurser og evne til å mestre symptomer og plager. Kurset har tidligere vist gode effekter for personer med kroniske muskel- og skjelettsmerter. Hensikt: Å evaluere effekt av Livsstyrketrening på emosjonelt stress, mestring og sykdomsrelaterte symptomer for personer med revmatiske sykdommer, og å beskrive deltakernes egne erfaringer med kurset. Metoder: Effekten ble evaluert i to studier: En pre-post-test studie med ett års oppfølging og en randomisert kontrollert studie der deltakerne ble sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk en CD med øvelser til individuelt bruk. Deltakernes erfaringer ble utforsket gjennom 10 kvalitative fokusgruppeintervjuer. Resultater: Deltakere med inflammatoriske revmatiske sykdommer viste signifikant reduksjon i emosjonelt stress og tretthet (fatigue), samt økt tro på egne evner til å mestre smerter og andre symptomer etter kurset sammenlignet med kontrollgruppen. Effekten var opprettholdt for emosjonelt stress og økt for tretthet og mestringstro ett år etter kurset. Deltakerne beskrev at kurset hadde bidratt til større grad av akseptasjon av seg selv som både frisk og syk, økt bevisst om egne følelser, og økt oppmerksomhet på egne behov. Gjenkjennelse og fellesskap med andre som var i samme situasjon, hadde vært viktig for utbyttet. Konklusjon: Kurs i Livsstyrketrening kan være et viktig supplement til den øvrige behandlingen for personer med revmatiske sykdommer. Kurset kan anbefales spesielt for personer som opplever livet med sykdommen som belastende, og har høy grad av tretthet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Heidi Andersen Zangi

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 1 av 1