Cristin-resultat-ID: 1009575
Sist endret: 8. november 2016 15:02
Resultat
Rapport
2012

Veiledning og vurdering i kunstopplæring og kunstutdanning

Bidragsytere:
  • Heidi Haraldsen

Utgiver/serie

Utgiver

Kunsthøgskolen i Oslo

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Antall sider: 88

Klassifisering

Emneord

Scenekunstutdanning

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Veiledning og vurdering i kunstopplæring og kunstutdanning

Sammendrag

Rapport 1-2012. Vurdering er et sentralt tema i undervisning og læring. En god vurderingspraksis og god veiledningskompetanse kan bidra til å fremme læring og motivasjon hos studentene samt synliggjøre forholdet mellom fagets egenart, undervisningens innhold og metoder samt de resultater en ønsker å oppnå. 1. tema: Veiledning og vurdering som aktiv læringsstrategi i elevens/studentenes læringsprosess. - Hvilke utviklingsmuligheter finnes i å utvikle gode strategier og strukturer for veiledning, underveisvurdering og sluttvurdering i forhold til å få økt læring og måloppnåelse innenfor kunstutdanning? 2. tema: Vurdering og veiledning som et didaktisk verktøy - Hvordan kan vurdering og veiledning brukes som et aktivt didaktisk verktøy av lærerne i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning for å stimulere elevenes/studentenes læringsprosess og måloppnåelse?

Bidragsytere

Heidi Marian Haraldsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Heidi Haraldsen
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1