Cristin-resultat-ID: 1010446
Sist endret: 24. februar 2017, 10:49
Resultat
Rapport
2012

Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer

Bidragsytere:
 • Espen Aspnes
 • Dag Ausen
 • Karin Høyland
 • Marius Mikalsen
 • Anne Elise Steen-Hansen
 • Karolina Storesund
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Hefte: A23938
Antall sider: 105
ISBN: 978-82-14-05249-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer

Sammendrag

Målsettingen med denne rapporten er å belyse og diskutere muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi knyttet til boligløsninger og det å klare seg godt i egen bolig. Utvikling og implementering av velferdsteknologi forventes å være et viktig grep for å møte de kommende samfunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og knapphet på helse- og omsorgspersonell. Etter å ha presentert nåværende og fremtidige teknologiske muligheter og utfordringer og drøftet disse i forhold til konkrete delmål med implementering av velferdsteknologi i boliger, avsluttes rapporten med å gi noen anbefalinger knyttet til Husbankens ulike roller som pådriver, kompetanseutvikler og kvalitetssikrer. Oppdragsgiver: Husbanken

Bidragsytere

Espen Aspnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Dag Torstein Ausen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Dag Ausen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smart Sensor Systems ved SINTEF AS

Karin Høyland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for arkitektur og planlegging ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marius Mikalsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anne Elise Steen-Hansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Gode løsninger? Om bruk og ikke-bruk av velferdsteknologiske løsninger.

Thygesen, Hilde. 2012, VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

NST/UNN/UiT: Det enkleste er ofte det beste.

Hartvigsen, Gunnar. 2012, UIT, UNNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Universitetet i Agder: Behov for informasjonsdeling «på tvers».

Fensli, Rune Werner; Thygesen, Elin; Holen-Rabbersvik, Elisabeth. 2012, UIAAnnet
1 - 3 av 3