Cristin-resultat-ID: 1011497
Sist endret: 17. februar 2013 10:53
Resultat
Rapport
2013

Språktrening rett hjem

Bidragsytere:
 • Silje Merethe Hansen
 • Erlend Bønes
 • Frank Becker og
 • Melanie Kirmess

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Antall sider: 39
ISBN: 978-82-8242-032-7

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Språktrening rett hjem

Sammendrag

Formålet med prosjektet “Språktrening rett hjem” har vært å utprøve og evaluere om telemedisin og videokonferanse potensielt kan øke behandlingshyppigheten på språktreningen personer med afasi får etter utskrivelse fra sykehus. I tillegg skulle behovet for e-læring innen afasi, for pasienter, pårørende og helsepersonell evalueres. Fire pasienter deltok i prosjektet. Alle hadde afasi av lett til moderat vanskelighetsgrad. Pasientene hadde noe erfaring med bruk av data, men ingen hadde erfaring med bruk av videokonferanse. Vi prøvde to typer for språktrening, og pasientene fikk språktrening som ble gitt over en periode på tre uker. Prosjektets erfaringer viser at språktrening hjem til pasienten via videokonferanse kan være et godt tilbud. Pasientene slipper reise, og kan få bedre kontinuitet i opplæringen, samtidig som bruk av fjernstyringsprogram åpner for variert og tilpasset språktrening. Noen problemer og vansker som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås er detaljert beskrevet her. De viktigste anbefalingene for videre telemedisinsk språktrening er: god informasjon på forhånd til pasienter og pårørende, mulighet for fjernstyring av pasientens PC, videobildet bør vise pasientens hode og overkropp og det bør etableres en sjekkliste for tilrettelegging av fysisk miljø før hver språktreningstime. Bruk av telemedisinsk språktrening for afasirammede kan være særlig velegnet i videre oppfølging i kommunal helsetjeneste spesielt ved lange geografiske avstander, og i overgangsfasen etter utskrivelse fra sykehus. Pilot- prosjektet ”Språktrening rett hjem” gir et godt utgangspunkt for et eventuelt fremtidig telemedisintilbud for pasienter med afasi, og for studier i større skala.

Tittel

Videoconference-based rehabilitation for aphasia

Sammendrag

The goal of the project has been to try out and evaluate a telemedicine service for aphasia rehabilitation in the patient’s own home. Since access to speech language therapy (SLT) is limited in Norway, this provides new opportunities for aphasia rehabilitation. Four patients got SLT over a period of three weeks. Our results show that this service can be useful for patients. They don’t have to travel; they get better continuity and use of computer tools allows varied SLT that is tailored according to the patient’s needs. Use of a remote access tool was very helpful for assisting users and handling errors. The recommendations for further telemedicine SLT are: sufficient information in advance to patients and their families, allowing remote access to the patients` computer, the camera should display the patient’s face and upper body so that body language is visible, and to establish a checklist for facilitating the physical environment before each session.

Bidragsytere

Silje Merethe Hansen Ingebretsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Silje Merethe Hansen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sunnaas sykehus HF

Erlend Bønes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Frank Becker

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sunnaas sykehus HF
Aktiv cristin-person

Melanie Kirmess

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 4 av 4