Cristin-resultat-ID: 1011649
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2005

Røyking og sosial ulikhet i Norge

Bidragsytere:
 • Karl Erik Lund og
 • Marianne Lund

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2005
Volum: 125
Sider: 560 - 563
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 500364150

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Røyking og sosial ulikhet i Norge

Sammendrag

Regjeringen ønsker å utarbeide en handlingsplan for utjevning av sosiale ulikheter i helse. Røyking er den viktigste forebyggbare årsak til nedsatt helse og tidlig død. Opplysninger ble hentet fra Sosial- og helsedirektoratets nasjonale databank om røykevaner. Analyser for å belyse sosiale gradienter i røykestatus, forbruksintensitet, produktpreferanser, debutalder, holdninger til passiv røyking og kunnskap om helserisiko ble foretatt på grunnlag av svar fra 5 125 personer over 24 år for perioden 1998 - 2002. Lavere sosioøkonomiske lag var kraftig overrepresentert blant røykerne. Røykere i lavere sosiale lag har i tillegg høyere røykeintensitet, forbruker oftere de farligste tobakksproduktene, har lavere gjennomsnittlig debutalder og større aksept for passiv røyking, færre har regler for å begrense røyking hjemme, og de er oftere feilinformert om helsefarene ved de ulike tobakkstypene. Den sosiale gradienten i utbredelsen av røyking representerer en stor utfordring i målsettingen om å redusere fremtidig ulikhet i helsestatus i befolkningen. Det er behov for å målrette intervensjoner mot lavere sosiale lag, men kunnskapsgrunnlaget for å utvikle slike tiltak er svakt.

Tittel

Smoking and inequality in Norway 1998 - 2000

Sammendrag

The Government wants a plan of action for equality in health, and smoking is the leading preventable cause of poor health and early death. Data were obtained from the national databank on smoking behaviour at the Directorate for Health and Social Affairs. Analyses to explore social gradients in terms of smoking status, intensity of consumption, product preference, age at first cigarette, and awareness of health hazards were run on responses from 5125 people above 24 from the years 1998 - 2002. There was a strong overrepresentation of smokers in lower socioeconomic groups. Smoking intensity is higher in these groups, and they tend also to smoke more dangerous products than smokers from higher socioeconomic groups. The age at first cigarette is lower on average, and they are more likely to condone passive smoking. Fewer take steps to limit smoking in the home and tend more frequently than others to be misinformed about the health hazards of different types of tobacco. The social gradient in current smoking behaviour poses a significant challenge to efforts to address health inequalities in the Norwegian population. Specifically tailored measures should be put in place for lower socioeconomic groups.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2