Cristin-resultat-ID: 1011660
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2003

Tobakksforebygging i norsk tannhelsetjeneste. Resultater fra en nasjonal undersøkelse blant tannleger og tannpleiere

Bidragsytere:
 • Karl Erik Lund
 • Marianne Lund og
 • Jostein Rise

Tidsskrift

Den norske tannlegeforenings tidende
ISSN 0029-2303
e-ISSN 1894-180X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2003
Volum: 113
Hefte: 5
Sider: 222 - 230

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tobakksforebygging i norsk tannhelsetjeneste. Resultater fra en nasjonal undersøkelse blant tannleger og tannpleiere

Sammendrag

Spørreskjema ble sendt til et utvalg på 1 500 tannleger (svarrespons 68%) samt alle landets 522 tannpleiere (svarrespons 61%). 83% av tannlegene og 76% av tannpleierne var helt røykfrie. Tannpleierne brukte i gjennomsnitt 18 minutter per uke til å snakke med pasienter om røyking, mens tannlegene brukte 13 minutter. I åtte av ti konsultasjoner hvor pasienten hadde tobakkrelaterte skader i munnhulen, tok tannlegene og tannpleierne opp pasientens røykevaner. I tilfeller der slike skader ikke var synlige, ble det spurt om røykevaner i tre av ti tannlegekonsultasjoner og i fire av ti konsultasjoner med tannpleiere. I konsultasjoner hvor nye pasienter ble behandlet for første gang, ble seks av ti spurt om tobakksvaner av sin tannlege, mens tannpleierne kartlegger i syv av ti tilfeller. Det er moderate forventninger – særlig blant tannleger - til at egen intervensjon vil føre til at flere slutter og bedret tannhelse hos røykerne. Kognitive variabler forklarte en langt større del av variansen i intervensjonsaktivitet enn bakgrunnsvariable, men mønsteret var noe forskjellig for tannleger og tannpleiere. Også i Norge er det et forbedringspotensial for tobakkspreventivt engasjement fra tannhelsepersonell. For at tannhelsepersonell skal kunne bygge opp sine forestillinger om effekt av sin intervensjon, er det viktig at de blir tilført informasjon om de store virkningene på befolkningsnivå.

Tittel

Smoking prevention in Norwegian dental care. Results from a national survey among dentists and dental hygienists

Sammendrag

A questionnaire was mailed to a random sample of 1 500 Norwegian dentists (response rate 68%) and the entire population of 522 dental hygienists (response rate 61%). 83% of the dentists and 76% of the dental hygienists did not smoke at all. The average amount of time spent on counselling patients on smoking was 18 minutes per week among dental hygienists and 13 minutes among dentists. When examining patients with symptoms of smoking related oral diseases, eight of ten in both groups took up smoking behaviour as an issue. In cases where no such signs were discovered, patients were screened for smoking habits in three of ten consultations by the dentist and four of ten consultations by the dental hygienists. In consultations with new patients, six of ten were asked about smoking by the dentists and seven of ten by the dental hygienists. Expectations from interventions on the patient"s willingness to quit and improvement of dental health status were modest to low – particularly among dentists. Cognitive variables explained much more of the variance in the intervention activity than background variables, but the pattern was somewhat different for dentists and dental hygienists. As in most other developed countries, there is a potential for improvement of tobacco preventive efforts among Norwegian dental personnel. By focusing on the large outcome on the aggregate level, misconceptions of effects from interventions might be reduced and dental personnel may become more engaged.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3