Cristin-resultat-ID: 1011682
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2005

Sosiale ulikheter og røykeslutt blant voksne

Bidragsytere:
 • Marianne Lund
 • Karl Erik Lund og
 • Jostein Rise

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2005
Volum: 125
Hefte: 5
Sider: 564 - 568
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosiale ulikheter og røykeslutt blant voksne

Sammendrag

Bakgrunn. Vi ønsket å kartlegge røykeslutt, slutteforsøk, vurdering av røykeslutt, fremtidig røykeidentitet og kjennskap til hjelpetiltak i ulike sosioøkonomiske grupper. Materiale og metode. Opplysninger ble hentet fra Sosial- og helsedirektoratets nasjonale databank om røykevaner. Analysene ble foretatt på grunnlag av svar fra 5 125 personer i alderen 25 – 74 år for perioden 1998 – 2002. Resultater. Slutteraten økte med stigende sosial status og var høyere blant personer i parforhold. I en multivariat modell med kjønn, alder, produktpreferanse, forbruksmengde og debutalder hadde sosial status ikke effekt på vurdert røykeslutt, fremtidig røykeidentitet og kjennskap til hjelp for røykeslutt. Produktpreferanse og forbruk hadde effekt på fremtidig røykeidentitet. Fortolkning. Manglende interesse for å slutte å røyke blant dagligrøykere er fremtredende blant rulletobakksrøykere, de som røyker mer enn 20 sigaretter per dag, og som startet sin røykekarriere tidlig i livsløpet. Sterk grad av nikotinavhengighet og tilhørighet i sosiale nettverk med sterkt røykepositive verdier kan være årsak til manglende interesse for å slutte å røyke. Økt fokus på røykfrie arbeidsplasser kan bidra til å øke slutteraten i lavere sosiale lag.

Tittel

Socioeconomic differences in smoking cessation among Norwegian adults

Sammendrag

Background. We wanted to investigate variations among socioeconomic groups with regard to smoking cessation, attempts at quitting, intention to quit, future smoking identity and knowledge about help available for smoking cessation. Material and methods. Data were drawn from the Directorate for Health and Social Affairs' population-based smoking surveys. A total of 5125 subjects aged 25 - 74 were included for analysis. Results. Quit rates increased with social status and was higher among persons living with a spouse or partner than among singles. The relationship between smoking cessation and social status was stronger for women than for men. There was a significant bivariate association between social status and intention to quit, future smoking identity and lack of knowledge about support for smoking cessation. Type of tobacco and number of cigarettes smoked per day were significantly related to intention to quit, but in this model the adjusted odds ratio did not relate to social status. Interpretation. Several explanations could account for the low quit rates among persons with low socioeconomic status. There are positive values associated with smoking in their environment, and they have a local rather than a cosmopolitan value orientation. The strong anti-smoking social norm is perceived as a threat to personal freedom, hence continued smoking may be an expression of psychological reactance. Weak future orientations, external locus of control, stress and depression have also been found to predict low smoking cessation. These conditions are reported to be more common among lower socioeconomic groups, together with high levels of nicotine addiction.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3