Cristin-resultat-ID: 1011712
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2007

The impact of smoke-free hospitality venues in Norway

Bidragsytere:
 • Karl Erik Lund og
 • Marianne Lund

Tidsskrift

Eurohealth
ISSN 1356-1030

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2007
Volum: 12
Hefte: 4
Sider: 22 - 24

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The impact of smoke-free hospitality venues in Norway

Sammendrag

In June 2004, Norway introduced an absolute ban on smoking in all hospitality venues. The main purpose of the ban was to protect employees in the hospitality business from harmful exposure to tobacco smoke. This article focuses on the economic conse- quences of this policy for the hospitality industry and the public’s attitudes towards smoke- free hospitality venues. Evaluation suggests that the smoking ban has had a small positive effect on business. In addition, employees in the industry report better compliance with this total ban on smoking compared with previous regulations which required the provision of smoke-free areas. Among the general public, three quarters now support the ban, with the most rapid increase in support observed in smokers

Tittel

The impact of smoke-free hospitality venues in Norway

Sammendrag

Tre av fire støtter den nye røykeloven, viser tall fra den siste befolkningsundersøkelsen i 2006 der oppslutningen om røykfrie serveringssteder ble målt. Evalueringen viser en svak positiv økonomisk effekt i perioden etter lovendringen, basert på innrapportert merverdiavgift fra severingsbransjen. Ansatte rapporterte om bedre etterlevelse av et totalt røykeforbud, sammenlignet med den tidligere reguleringen med røykfri soner. 1. juni 2004 ble alle serveringssteder i Norge røykfrie. Hovedformålet med lovendringen var å beskytte ansatte i serveringsbransjen mot passiv røyking, en beskyttelse andre arbeidstakere har hatt lovfestet siden 1988. Artikkelen tar for seg hovedresultatene av røykeloven ved å fokusere på hvilke økonomiske konsekvenser dette har hatt for bransjen, samt befolkningens holdninger til røykfrie serveringssteder.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2