Cristin-resultat-ID: 1011750
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2004

Preventing tobacco use in Norwegian dental practice

Bidragsytere:
 • Marianne Lund
 • Karl Erik Lund og
 • Jostein Rise

Tidsskrift

Community Dentistry and Oral Epidemiology
ISSN 0301-5661
e-ISSN 1600-0528
NVI-nivå 2

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2004
Volum: 32
Hefte: 5
Sider: 385 - 394

Importkilder

Isi-ID: 136186333

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Preventing tobacco use in Norwegian dental practice

Tittel

Preventing tobacco use in Norwegian dental practice

Sammendrag

Artikkelen tar for seg norske tannleger og tannpleieres intervensjonsaktivitet overfor pasienter som røyker eller bruker snus, og hvilke faktorer som påvirker grad av intervensjonsaktivitet. Spørreskjema ble sendt postalt til et tilfeldig utvalg på 1500 tannleger (svarprosent 68 %) og alle tannpleiere (522 totalt, svarprosent på 61). Tannpleierne snakket i gjennomsnitt 18 minutter pr uke med pasienter om deres røykevaner, tannlegene brukte i gjennomsnitt 13 minutter til dette. Bruk av snus ble tatt opp med pasientene i gjennomsnitt tre minutter pr uke for begge yrkesgrupper. I tilfeller hvor tobakksrelaterte skader ble avdekket i munnhulen, tok tannhelsepersonell opp temaet røyking med pasienten i åtte av ti konsultasjoner. I tilfeller der slike skader ikke ble avdekket, spurte tannleger om røyking i tre av ti konsultasjoner, tannpleiere i fire av ti konsultasjoner. Ved førstegangskonsultasjon ble seks av ti spurt om sine røykevaner av tannlegen, mens tannpleiere tok opp røyking i sju av ti konsultasjoner. Selvrapporterte ferdigheter, opplevde barrierer og holdninger forklarte mer av variasjonen i intervensjon enn bakgrunnsvariabler. Det forelå moderate forskjeller mellom tannleger og tannpleiere. Studien viser at det er et forbedringspotensiale når det gjelder intervensjon overfor røykende og snusbrukende pasienter som oppsøker tannhelsetjenesten. Det er av betydning å informere tannhelsepersonell om den aggregerte effekten av slik intervensjon.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3