Cristin-resultat-ID: 1014358
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2008

Oslo by night: young middle class adults' use of public drinking places

Bidragsytere:
 • Ingeborg Lund og
 • Janne Scheffels

Bok

Painting the town red. Pubs, restaurants and young adults' drinking cultures in the Nordic countries
ISBN:
 • 978-951-53-3143-4

Utgiver

Nordic Centre for Alcohol and Drug Research

Serie

NAD-publication
ISSN 0359-7024

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2008
Hefte: 51
Sider: 73 - 93
ISBN:
 • 978-951-53-3143-4

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oslo by night: young middle class adults' use of public drinking places

Sammendrag

In this qualitative study the use of public drinking places among 25-35 year old people in Oslo is analysed, with a focus on various aspects of sociability. 13 people were interviewed about their use of public drinking places, and 9 of these completed a 2-month long diary on the same subject. In the diaries, spending time with friends emerged as one of the most important reasons for going out. The favourite activity in drinking situations was to engage in conversation with these friends, and the writers preferred to go to unfashionable pubs with soft music. Drinking was understood mostly as a tool for socialising, although it would also sometimes be used in a ritualistic or even slightly mystic manner. The diary writers seemed to believe that getting drunk makes people more real and authentic. This interpretation of the effect of alcohol meant that the act of getting drunk together with other people was felt to result in stronger social bonds and closer relationships between friends.

Tittel

Oslo by night

Sammendrag

Artikkelen rapporterer resultater fra studie om den sosiale betydningen av alkoholbruk og bruk av skjenkesteder blant unge voksne i Oslo. Studien baserer seg på intervjuer med i alt 13 personer i alderen 25-35 år. I tillegg skrev ni av de som ble intervjuet dagbok om ulike drikkesituasjoner som de deltok i over en periode på to måneder. Det å være sammen med og snakke med venner ble oftest oppgitt som begrunnelse for å gå ut på skjenkesteder. Å drikke alkohol ble av mange framstilt som et redskap for å få det sosiale samværet til å fungere bedre, eller ta en annen form. I det siste ligger det at drikking og rus noen ganger kunne bli brukt på en måte som minner om et rituale. En sentral fortelling om den sosiale betydningen av alkoholbruk handlet om hvordan det å drikke seg full gjør folk mer ekte og autentiske. Å drikke seg full sammen ble slikt sett forstått som noe som kunne resultere både i sterkere sosiale bånd og i et fortroligere forhold mellom venner.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Janne Scheffels

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Painting the town red. Pubs, restaurants and young adults' drinking cultures in the Nordic countries.

Olsson, Borje; Torronen, Jukka; Lund, Ingeborg. 2008, SU, FHIVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1