Cristin-resultat-ID: 1014364
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2008

Pubs and restaurants in the Norwegian media: A review of newspaper articles in 1988, 1997 and 2007

Bidragsytere:
 • Janne Scheffels og
 • Ingeborg Lund

Bok

Painting the town red. Pubs, restaurants and young adults' drinking cultures in the Nordic countries
ISBN:
 • 978-951-53-3143-4

Utgiver

Nordic Centre for Alcohol and Drug Research

Serie

NAD-publication
ISSN 0359-7024

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2008
Hefte: 51
Sider: 153 - 172
ISBN:
 • 978-951-53-3143-4

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pubs and restaurants in the Norwegian media: A review of newspaper articles in 1988, 1997 and 2007

Sammendrag

The study looks at newspaper articles concerning licensed premises in the years 1988, 1997 and 2007, with an aim to see if there has been any change in the ways licensed premises, on-premise drinking and license policy are portrayed in newspapers over this 20 year period. A web-search in a national newspaper archive was applied to find the articles. The results show that articles concerning licensed premises in general, and particularly articles that focus on alcohol control policies, have become more common over the years. It is argued that this reflects the increased number of licensed premises in the country, the increased problems connected to drunkenness, particularly in city centres, and the increased focus on consumer rights that permeates all aspects of our culture. Summing up the analysis, the articles reviewed on the restaurant business and licensing questions can be considered to reflect what is going on in society at large. Therefore, when the solutions that are suggested to problems related to serving alcohol are increasingly directed towards individuals instead of structural and collective solutions, this must be understood in close relation to a general development in society whereby increasing weight is given to individual freedom and responsibility.

Tittel

Pubs and restaurants in the Norwegian media

Sammendrag

I denne studien analyseres avisartikler relatert til skjenkesteder og skjenkepolitikk fra årene 1987, 1997 og 2007. Artikler ble plukket ut etter et web-søk i et nasjonalt pressearkiv. I løpet av disse årene økte omfanget av artikler om skjenkesteder, og særlig antallet debatterende artikler med fokus på alkoholkontroll og skjenkepolitikk. Scheffels og Lund argumenterer for at dette delvis gjenspeiler det økte antall skjenkesteder i landet, men også økte problemer knyttet til fyll, og et økt fokus på konsumentrettigheter i løpet av undersøkelsesperioden. Studien konkluderer med at artiklene om skjenkesteder og bevillingsspørsmål på mange måter reflekterer hva som foregår i samfunnet ellers. Når det stadig oftere foreslås å løse problemer knyttet til skjenkesteder og alkoholbruk med tiltak rettet mot individer, i stedet for mot strukturelle og kollektive forhold, kan dette forstås i sammenheng med en generell utvikling i samfunnet hvor individets frihet og ansvar tillegges stadig større vekt.

Bidragsytere

Janne Scheffels

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Painting the town red. Pubs, restaurants and young adults' drinking cultures in the Nordic countries.

Olsson, Borje; Torronen, Jukka; Lund, Ingeborg. 2008, SU, FHIVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1