Cristin-resultat-ID: 1014386
Sist endret: 21. januar 2015 15:28
Resultat
Rapport
2012

Tiltak for å øke produksjonen av laks i Nidelva i perioden 2002 – 2012. LFI-rapport nr. 201

Bidragsytere:
 • Sven Erik Gabrielsen
 • Bjørn Torgeir Barlaup
 • Gunnar Bekke Lehmann
 • Ulrich Pulg
 • Helge Skoglund
 • Bjørnar Skår
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

LFI Uni Miljø

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Antall sider: 48

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tiltak for å øke produksjonen av laks i Nidelva i perioden 2002 – 2012. LFI-rapport nr. 201

Sammendrag

Større gytearealer er blitt gjort tilgjengelig etter at to terskler ble fjernet på strekningen mellom Rykene og Helle i Nidelva i 2007. Dette tiltaket bidro til økt gyting og økt eggoverlevelse som gjenspeiles i en markant økning i tettheter av laksunger. På strekningen mellom Bøylefoss og Eivindstad har det siden kalkingen kom i gang i 2006, blitt satt ut totalt over 1 000 000 lakserogn. Med unntak av årene 2007 og 2008 da rognkvaliteten var dårlig, har eggoverlevelsen for utplantet rogn vært generelt god. Tiltaket forventes derfor å bidra til å øke smoltproduksjon. Rognplantingen er forventet å bidra til økt tilbakevandring av laks, særlig fra og med 2013 når smolt fra utgangen i 2011 begynner og vende tilbake til vassdraget. Resultatene fra kartleggingen av vassdraget viser at tiltakene har bedret habitatforholdene for laksen. På hele strekningen fra Bøylefoss og ned til Helle, tilsier kartleggingen at det er grunnlag for en lakseproduksjon i størrelsesorden fra 24 000 til 46 000 smolt.

Bidragsytere

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørn Torgeir Barlaup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ulrich Pulg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »