Cristin-resultat-ID: 1015987
Sist endret: 13. oktober 2016, 12:45
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2013

Etiske dilemma ved hverdagsrehabilitering

Bidragsytere:
  • Kjersti Helene Haarr

Tidsskrift

Ergoterapeuten
ISSN 0800-3475
NVI-nivå 1

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2013
Trykket: 2013
Volum: 56
Hefte: 2
Sider: 24 - 28

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etiske dilemma ved hverdagsrehabilitering

Sammendrag

Yrkesetisk utvalg har fått i oppdraget av sentralstyret (Norsk Ergoterapeutforbund) å drøfte noen mulige utfordringer og dilemma knyttet til satsning på hverdagsrehabilitering som arbeidsformen. Målgruppa for artikkelen, vil være alle aktuelle yrkesgrupper involvert i organisering, utvikling og drift av virksomheten. Yrkesetisk utvalg sin hensikt med denne artikkelen er derfor å inspirere til diskusjoner, med videre formål å få innført etisk refleksjon som standard i konseptet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kjersti Helene Haarr

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1