Cristin-resultat-ID: 1017319
Sist endret: 16. april 2013 12:01
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2011

Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole)

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Tormod Bøe

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2011
Hefte: 1
Artikkelnummer: 9
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole)

Sammendrag

Beskrivelse. ADHD-RS-IV Skole er et spørreskjema som skal fylles ut av lærere eller førskolelærere for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på mastergradsnivå, spesialpedagog eller pedagog med mastergrad . Litteratursøk. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte tre publikasjoner fra tre norske studier. Psykometri. Ingen av de inkluderte publikasjonene inneholdt dokumentasjon om normer, validitet eller reliabilitet ved ADHD-RS-IV Skole. Konklusjon. Måleegenskapene ved den norske versjonen av ADHD-RS-IV Skole er ikke dokumentert.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2