Cristin-resultat-ID: 1018327
Sist endret: 16. april 2013 12:23
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2011

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Adult ADHD Self Report Scale, 1.1 (ASRS)

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Mari Hysing

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2011
Hefte: 1
Artikkelnummer: 6
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Adult ADHD Self Report Scale, 1.1 (ASRS)

Sammendrag

Beskrivelse. ASRS er et selvutfyllingsskjema for kartlegging ADHD-symptomene hos ungdom og voksne. Testen tar ca fem minutter å fylle ut. Originalversjonen ble gitt ut av WHO Workgroup on Adult ADHD i 2005, og den norske oversettelsen i 2008. Rettighetshaveren, Verdens helseorganisasjon, stiller ingen krav til kompetanse for administrering av testen. Tolkning og vurdering av ASRS som en del av diagnostisk utredning bør utføres av personer med diagnostisk kompetanse Litteratursøk. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte tre publikasjoner fra én norsk studie som har brukt en annen ASRS-versjon enn den offisielle oversettelsen. Vi inkluderte likevel de tre publikasjonene, da ASRS-versjonen som ble brukt var tilstrekkelig lik den offisielle i ordlyd, og oversettelsesprosessen var korrekt. Psykometri. Ingen av de tre publikasjonene inneholdt psykometriske data. Konklusjon. Det må utøves stor varsomhet ved bruk av ASRS i klinisk praksis. Det er nødvendig å forske på måleegenskapene til dette instrumentet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2