Cristin-resultat-ID: 1018330
Sist endret: 16. april 2013, 12:13
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2011

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Beck Depression Inventory II (BDI II)

Bidragsytere:
 • Johan Siqveland og
 • Hege Kornør

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2011
Hefte: 1
Artikkelnummer: 5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Beck Depression Inventory II (BDI II)

Sammendrag

Beskrivelse. Beck Depression Inventory 2. utgave (BDI II) er en selvvurderingsskala med 21 ledd som måler grad av depresjon hos ungdom over 13 år og voksne. BDI II ble utgitt i 1996 og er en revidert utgave av det opprinnelige Beck Depression Inventory fra 1961. Norsk utgave kom i 2005 og rettighetshaver for den norske versjonen er Pearson Assessment. Hvert ledd i skalaen beskriver et symptom på depresjon, og respondenten blir bedt om å velge hvilket av fire utsagn som best beskriver i hvilken grad han/hun har opplevd det aktuelle symptomet de siste to ukene. Skjemaet fylles ut av deltageren selv og tar mindre enn 30 minutter å fylle ut. Skårene fra kartleggingen tolkes av lege eller psykolog Litteratursøk. Søket resulterte i 221 referanser, hvorav 67 abstracts virket relevante og ble bestilt i fulltekst. En studie med voksne utvalg, og manualen ble inkludert. Psykometri. Intern og test-retest reliabilitet adekvat, validitet sammenlignet med andre selvrapporteringsskjema også adekvat, validitet sammenlignet med diagnostisk intervju ikke undersøkt. Konklusjon: Den norske versjonen av BDI II har gode grunnleggende psykometriske egenskaper i en voksen populasjonen. Måleegenskapene for ungdomspopulasjonen er ikke dokumentert. Hvor egnet skårer fra BDI II er til å skille personer med en behandlingstrengende depresjon fra de som ikke har det, samt skille mellom ulike alvorlighetsgrad av depresjon, er ikke undersøkt. De viktigste egenskapene for klinisk anvendelse av BDI II er dermed ikke undersøkt for den norske utgaven og tolkning av skårer må gjøres med forsiktighet.

Bidragsytere

Johan Siqveland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 2 av 2